zaterdag 5 september 2009

En het wordt hard tijd ook!

Het Simon Wiesenthal Center, dat steeds meer de naam van de grote nazi-jager door het slijk haalt, beklaagt zich nu -in een persbericht van 3 september- weer over het feit dat er ook in Canada steeds meer weerstand bestaat tegen de misdadige politiek van de staat Israel. Deze keer gaat het om een protest tegen Israëlische propaganda op het filmfestival van Toronto.

Wanneer echter zelfs de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, die begin dit jaar naar aanleiding van de Israelische oorlogsmisdaden in de Gaza-strook het bestond om te beweren dat hij, op grond van "alle beschikbare informatie", de indruk had dat Israel het humanitair oorlogsrecht respecteerde, en dat dat land zich "legitiem" beperkte tot het uitschakelen van Hamas om verdere aanvallen op Israelische burgers te voorkomen (de Volkskrant van 9 januari 2009) en dat Israel uiteraard het recht had zichzelf te verdedigen, nu "scherp afwijzend [reageert] op het Israëlische plan om de nederzettingen in bezet Palestijns gebied uit te breiden" (NRC/Handelsblad, vandaag), moet er toch écht wel iets aan de hand zijn.

Het zou beter zijn als het Simon Wiesenthal Center - en uiteraard de staat Israël - zich toch eindelijk eens ging(en) afvragen wat er allemaal niet klopt aan hun ideeën. Het is best gruwelijk zoals de nazi's in de jaren 1930 en 1940 (met de stilzwijgende goedkeuring van de kerk van Rome, die ook ná 1945 nog talloze nazi's heeft helpen ontsnappen) geprobeerd hebben om de aanhangers van het joodse geloof uit te roeien, maar dat rechtvaardigt op geen enkele manier een herhaling van die gruwelijke misdaden, nu echter tegen de Palestijnen en door de staat Israel (die zichzelf walgelijk genoeg -ongetwijfeld om redenen van
Public Relations- afficheert als 'de joodse staat', een term die overigens maar al te vaak klakkeloos wordt overgenomen door de gelijkgeschakelde Nederlandse pers).

Aangezien de staat Israel duidelijk niet in staat is gezond na te denken, is er maar één oplossing: de staat Israel handelingsonbekwaam te verklaren. Daarom is het van het allergrootste belang dat de Verenigde Staten, wier nieuwe president zo overduidelijk "Change" beloofde, ook écht eens gaan zorgen voor een verandering. Wedden dat het bij vaag geformuleerde protesten uit Washington blijft? Dus zit er niets anders op dan dat de hele rest van de wereld de Verenigde Staten volledig isoleert. Dit is een uitstekende gelegenheid voor de Europese Unie om een eerste stap te zetten en zo te bewijzen hoeveel waarde gehecht wordt aan de Mensenrechten en de Democratie...

Geen opmerkingen: