zaterdag 12 september 2009

Nederland als lichtend voorbeeld (niet dus!)

Prof. Ashley Terlouw heeft in haar oratie (aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) duidelijk gemaakt, dat de beslissing om het Iraniërs onmogelijk te maken in Nederland een studie te volgen die op een of andere manier met nucleaire kennis te maken heeft [zou kunnen hebben?], slecht zou zijn voor het imago van Nederland (Trouw, vandaag. [Het betreffende verbod is overigens al in 2008 ingevoerd - zie NRC van 8 januari 2008]

Dát had ze dus beter niet kunnen doen, want de eerste reacties getuigden al meteen van een Wildersiaanse subtiliteit:
  • g. hanness (Ter Aar): "Zijn [haar - dwarslezer] valse kijk op de academische vrijheid en het mensenrecht zijn [...] meer waard dan een paar atoomwapens in handen van Iraanse ayatolla's."
  • H. van den Tol (Breda): "Mevrouw Terlouw had zich ook kunnen verdiepen in Abdul Qadeer Khan en hoe die zaak het imago van Nederland heeft geschaad [...]."
  • Hans (Amsterdam): "Kennelijk is professor Terlouw [...] vergeten dat dankzij de naiviteit van Nederland [...] Pakistan, Iran en Noord-Korea nu atoomwapens kunnen maken. [...] Verder is professor Terlouw vergeten dat het ook een mensenrecht is om niet getroffen te worden door een waterstofbom. [...] Overigens, in Israel mogen palestijnse Israeliers (eigen staatsburgers nota bene) ook geen kernfysica studeren, dus zo bijzonder is het niet."
  • Hans Leiden (Leiden): "Als het gaan om atoomspionage kunnen we [...] niet voorzichtig genoeg zijn. [...] Het moord en brand roepen over vermeende mensenrechtenschendingen door deze wereldvreemde hoogleraar is dan ook volstrekt ongepast."
  • Jeroen (Arnhem): "Mevrouw Terlouw heeft een slecht geheugen. [...] Dankzij onze (NLse) naiviteit [...] beschikken Pakistan en N-Korea ook over atoomwapens [...]."
Gelukkig zijn er genoeg mensen die wél genuanceerd kunnen nadenken en het belachelijke van de Nederlandse angstpsychose aan de kaak stellen door er bijv. op te wijzen dat een "Saoedisch-Arabische sympathisant van de Iraanse dictatuur in principe die studie wel zou mogen volgen."

Verder vraag ik me dus af waarom er steeds maar weer gewezen wordt naar die éne Pakistani die kennelijk (in de jaren 1970 en 1980!) Nederlandse atoomgeheimen meegesmokkeld heeft. Er hebben ongetwijfeld heel wat Nederlanders op politie-opleidingen gezeten, die nu van hun kennis profiteren in het criminele circuit. Worden daarom nu voortaan Nederlanders geweerd van politie-opleidingen? Of heeft het er misschien mee te maken dat de Balkenbende maar al te graag aan Big Brother in Washington (en diens slaafjes in Tel Aviv) wil laten zien hoe braaf zij hun best doen om Iran te provoceren?

Laten we trouwens niet vergeten dat Nederland op de hoogte was van de activiteiten van Khan, maar dat hij -volgens destijds minister-president Ruud Lubbers- op verzoek van de CIA met rust gelaten moest worden! (zie Elsevier van 9 augustus 2005).

Anderzijds, hoe is Israel aan zijn kernwapens gekomen? En India? Misschien ook iemand in Nederland laten studeren? Of hebben ze die kennis gewoon legaal uit Washington gekregen?

Trouwens... niet zo slim van die Hans om er op te wijzen hoe Israel de Palestijnse Israeli's als tweederangs burgers behandelt (en niet alleen op het vlak van studie, maar ook bijv. op het vlak van het kiesrecht), en we kunnen beter maar helemaal niet spreken over hoe Israel met niet-Israelische Palestijnen omgaat of over de dreigende taal die het Israelische régime spreekt aan het adres van Iran, zoals bijv. het ex-hoofd van de Israelische geheime dienst Mossad, die vindt dat alleen militair ingrijpen de nucleaire plannen van Iran kan verijdelen (zie Haaretz van 10 september dit jaar), of Netanyahu, die eerder dit jaar Obama aan zijn verstand probeerde te brengen dat er nog maar weinig tijd was voor actie tegen Iran (Haaretz, 28 mei 2009). Of vindt Hans misschien dat Nederland zich op dezelfde manier zou moeten opstellen jegens buitenlanders, of misschien alleen jegens moslims?

En wat dat imago van Nederland betreft, daar hoeft mevrouw Terlouw, en niemand trouwens, zich zorgen om te maken, want na het wanbeleid van intussen alweer vier Balkenbendes, die alleen uitblinken in het trouw en kwijlend achter Washington aanhuppelen, en met ons anachronistische Duitse koningshuis, dat vooral lijkt uit te blinken in het gemak waarmee het contacten legt met mensen met een dubieus verleden, is er geen imago meer te verliezen...

Geen opmerkingen: