zaterdag 26 september 2009

VS en Israel, samen op de bres tegen vrijheid

Gisteren werd op een persconferentie op de 64e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties door de Hondurese minister van buitenlandse zaken, Patricia Rodas, bekendgemaakt dat de sinds gisteren tegen de Braziliaanse ambassade (waar de door een staatsgreep in juni afgezette, wettig gekozen, president Manuel Zelaya zich bevindt met een honderdtal anderen) gebruikte gifgassen geleverd zijn door twee in de Hondurese hoofdstad Tegucigalpa gevestigde Israelische bedrijven (Alfacom en Intercom), eigendom van Jehuda Leitner (informatie van het Spaanse persbureau EFE via o.a. de Nicaraguaanse radiozender La Primerísima.)
Israel is trouwens een van de weinige landen die het régime van staatsgreeppleger Roberto Micheletti heeft erkend (Bloomberg, 1 juli 2009).


Enkele dagen geleden werd door Radio Globo (een van de weinige zenders in Honduras die aan de kant van Manuel Zelaya is blijven staan, en die dan ook regelmatig het uitzenden onmogelijk wordt gemaakt) al bevestigd dat de geluidsapparatuur die door de staatsgreepplegers tegen de Braziliaanse ambassade gebruikt wordt en die een kolossale herrie voortbrengt, geleverd wordt door de Verenigdestaatse firma American Technology Corporation. Rechts een foto (van de site van Radio Globo), van het gebruikte apparaat, type LRAD 1000X (TM). Zoals de website van de leverancier aangeeft, kunnen "door middel van het gebruik van krachtige gesproken commando's en afschrikwekkende tonen ruime veiligheidszones gecreëerd worden, terwijl intussen de bedoeling van de indringer vastgesteld kan worden en zijn gedrag wordt beïnvloed". Het apparaat "levert een sterk gericht audiosignaal dat het geluid maximaal projecteert en dat over een grote afstand doordringt (500 meter en verder)".

De bedoeling van de "indringer" is wel duidelijk: de in de ambassade aanwezigen zó ziek maken dat ze de ambassade verlaten, zodat ze opgepakt kunnen worden, zonder dat de belofte van Micheletti om de ambassade niet te betreden gebroken hoeft te worden.

En waarom de VS in de titel? Omdat dat land bijvoorbeeld aan Sadam Hussein de grondstoffen leverde voor de gifgassen, die hij tegen Iran en de Koerden gebruikte, en omdat de VS Israel voorzien van het wapentuig waarmee de Palestijnen uitgeroeid worden - en er bovendien voor zorgt dat Israel zich niets aantrekt van resoluties van de Verenigde Naties of van afspraken die het maakt over de rechten van de Palestijnen - en bijvoorbeeld ongestraft kernwapens mag bezitten, ook al heeft het het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens niet ondertekend (zie bijv. Haaretz van 28 mei 2008)...


Met betrekking tot de Verenigde Staten wil ik nog Evo Morales, de president van Bolivia, citeren, die in zijn toespraak (ongeveer acht minuten na het begin) ter gelegenheid van de 64e zitting van de Verenigde Naties stelde dat er "alleen in de Verenigde Staten geen staatsgrepen plaatsvinden, omdat er in dat land geen ambassade van de Verenigde Staten gevestigd is"...

Geen opmerkingen: