woensdag 16 september 2009

Klein vraagje over de crisis...

Als Hare Koninklijke Bea vindt dat de "crisis [...] souplesse [eist] van iedereen", zoals het NRC van gisteren de Troonrede samenvat, of -zoals het aan het eind van die Troonrede is geformuleerd:
Met vastberadenheid en met de bereidheid tot verandering kunnen wij de kansen benutten voor een economisch en sociaal krachtig Nederland. De regering doet daartoe een beroep op alle Nederlanders en een ieder die in Nederland woont. Er rust een verantwoordelijkheid op ons allen, jong en oud, burgers en bestuurders, werknemers en werkgevers."
dan ben ik toch wel benieuwd hoe zij en Willem A. + Máxima die souplesse betrachten, want uit de bedragen die ze volgend jaar zullen krijgen (zie re.Public, gisteren), blijkt mij, eerlijk gezegd, niet bepaald een wezenlijke bijdrage aan die "verantwoordelijkheid [die] op ons allen [rust]"... Tenslotte vallen zij toch ook onder "alle Nederlanders en een ieder die in Nederland woont". Nietwaar?

1 opmerking:

Peen Ep de Freeze zei

driewerf nee, hoezee

[1] Bea leest alleen maar voor, vindt daar zelf niks van, dat hoeft ze ook niet, als pratend ornament - ze wordt niet voor niets al sinds 1968 (of was het nog eerder) Trix-Nix genoemd;

[2] de regering doet een beroep op nederlanders en in Nederland woonachtigen - Bea verblijft alleen in Nederland en met al die dubbele paspoorten die er in die familie rondgaan, hoeft ze zich ook nauwelijks nederlander te voelen;

[3] de enige verantwoordelijkheid die Bea aanvaardt, is die van het inkasseren van grote bedragen uit de schatkist - en pruilen als er een of andere schimmige deklaratie openbaar gemaakt wordt en misschien in de toekomst van de waslijst van illegale extraatjes gehaald wordt (maar gelukkig voor Bea wordt dat nu allemaal op een aparte, vast niet openbare, begroting ondergebracht);

[extra] buiten het feit dat die roversfamilie de graaikultuur voorstaat en propageert, is zij (met name Bea) er verantwoordelijk voor, dat er nu al vier balkenbendes het land ruïneren met privacy-beperkende kontrole-systemen (ausweis-plicht, data-retentie, ekd, epd, ov-shitkaart, kamera-toezicht op elke straathoek, preventief aanranden door blauw-op-straat, roomser-dan-de-paus gedrag aangaande mógelijke wetten en voorschriften vanuit Brussel, dito kontkruiperij naar de beroepsterroristen uit de Verengde Staten, en verder natuurlijk al die praktisch onbeschermde landelijk toegankelijke databases met vingerafdrukken, gelaats- en dna-profielen en dergelijke - en dat CBP, het zogenaamde college bescherming persoonsgegevens, is ook allang door de mand gevallen als opportunistische kletsklup), inzichtloze geldverspillingen (die vrijwel rechtstreeks leidden tot de deelname van Nederland aan wat nu een mondiale krisis genoemd wordt, Bos zal wel vooral met z'n kontje gedacht hebben), stompzinnige halfwasbeslissingen op zowat alle bedenkbare terreinen (bijvoorbeeld de energielabels die wettelijk verplicht waren bij eigendomsmutaties van huizen, maar die eigenlijk ook niet hoefden, want niet gesanktioneerd werden, waardoor onder andere makelaars bijscholingskosten met geen mogelijkheid terug konden verdienen), laat ik maar ophouden, want die halfblinde fundamentalist met dat brilletje (die er overigens met de dag pafferiger uit gaat zien, maar da's buitenkant dus daar moet je niet op letten, het zal wel van de gebakken lucht komen die hij in- en uitademt) vindt dat het allemaal zo erg niet is, want alle noodzakelijke bezuinigingen kunnen best uitgesteld worden tot 2010, ach, zo noodzakelijk zijn ze dan waarschijnlijk ook niet, het zal allemaal wel meevallen, of misschien toch niet (had ik het al ergens over een halfbakken houding, die zo stellig het vertrouwen wekt, dat de regering weet waar ze mee bezig is) - en afgezien natuurlijk van het feit, dat het niet de rijken zijn die hoeven te bezuinigen, maar allee, wat is daar voor nieuws aan.

hoezee, hoezee, hoezee, leve de republiek - of iets anders ...