zondag 27 september 2009

Domme, bijgekleurde perscommentaren voor een dom, kleurloos lezerspubliek

Het is niet gemakkelijk om in de gelijkgeschakelde Nederlandse pers fatsoenlijk bejegend te worden als antikapitalistisch staatshoofd. Hugo Chávez, die al enkele malen het slachtoffer is geworden van door de CIA voorbereide pogingen tot staatsgreep, wordt ondanks zijn levensgroot gelijk door het Algemeen Nederlands Persbureau Propagandabureau steevast gepresenteerd als de "populistische president van Venezuela", terwijl Fidel Castro systematisch betiteld werd als dictator.

De bedoeling is duidelijk: conform de aanwijzingen van Adolf Hitler worden leugens zo vaak mogelijk herhaald (net zoals de kulverhalen van de Nederlandse régimes over een door de vergrijzing onbetaalbaar wordende samenleving), waardoor de domme lezersmassa (wie hier niet bij hoort, hoeft zich niet beledigd te voelen!) ze op den duur als waarheid gaat aannemen.

Iedereen is intussen vergeten dat door de Cubaanse revolutie de onmenselijke dictator Fulgencio Batista verdreven werd (alleen stond die toevallig op goede voet met het régime van de Verenigde Staten). Ook wordt er maar al te gemakkelijk overheen gestapt dat George Bush, zowel in 2000 als 2004 de presidentsverkiezingen dankzij fraude won, dus in feite geen wettig president was. Evenmin trouwens als Mahmoud Abbas, wiens termijn als president van de Palestijnse Autoriteit ook alweer een jaar verstreken is...

De zittingen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bieden ook steevast kansen voor de pro-kapitalistische propaganda. Ik noem zomaar enkele artikelen:

De Volkskrant geeft op 23 september onder de titel
Rol van paria in VS voor Kadhafi en Ahmadinejad, uitvoerig aan hoe Ghadaffi bij buitenlandse bezoeken in een bedoeïenentent wil verblijven. Hier wordt van ons verwacht dat we beseffen dat hij gestoord is.
En bij Ahmadineyad wordt een zinnetje geciteerd ("de Holocaust is een leugen gebaseerd op een onbewezen claim"), waardoor we meteen moeten begrijpen dat hij een antisemiet is, en dus niet betrouwbaar. Kan iemand me trouwens vertellen, graag met exacte bronvermelding, waar dat citaat vandaan komt?

Op 24 september verblijdt
NRC/Handelsblad de lezer met een artikel onder de titel Gaddafi verbijstert VN met chaotische toespraak. We weten het al (door die bedoeïenentent): Ghadaffi is nou eenmaal gestoord...

In die, zogenaamd 'chaotische', toespraak zegt Ghadaffi echter heel wat waarheden, die uiteraard de aanhangers van het kapitalisme liever niet horen, zoals:
  • (verwijzend naar de Préambule van het Handvest van de Verenigde Naties) "... alle naties zijn gelijk, of ze nu groot zijn of klein"... "Zijn we wel gelijk? Dat is wat er is overeengekomen in het handvest, maar dat wordt niet aanvaard en erkend".
  • Ook verwees hij naar de afspraak dat "wapengeweld niet zal worden gebruikt behalve in het algemeen belang", en zei daarover dat "dat is wat ondertekend en aangenomen is, maar u weet dat er sinds de oprichting van de Veiligheidsraad 65 oorlogen gevoerd zijn". Hieraan voegde hij nog toe dat "sinds het jaar 1945, toen de Organisatie [VN] opgericht werd, deze organisatie een einde moest maken aan de agressie en dat heeft ze niet gedaan".
  • In het geval van agressie tegen welk land dan ook, zouden de Verenigde Naties gezamenlijk deze onder controle moeten brengen. Desondanks gebruikten landen met vetorecht hun agressieve macht, ofschoon het handvest stelde dat geen enkele natie het recht had om te interveniëren in de binnenlandse zaken van een andere natie.
  • Hij gaf dan ook aan dat er geen vertrouwen is in de Veiligheidsraad, die "ons geen veiligheid gegeven heeft en niet democratisch is. Niemand kan ons dwingen om lid te zijn van de raad, van haar normen en haar resoluties".
Op diezelfde dag vermeldden ons o.a. de Volkskrant en Het Parool, dat Nederland (en nog een aantal VS-meelopers) opstapten bij de toesprak van Ahmadineyad (*). Ze hadden afgesproken dat ze zouden weglopen als hij de holocaust zou ontkennen. Dat deed hij dus niet. Desondanks stapten ze toch op (vonden ze waarschijnlijk wel een leuk gebaar jegens Israel!), want hij verweet Israël in Palestina een "onmenselijk beleid" te voeren, en hij was er bovendien verbaasd over dat sommige regeringen "de misdaden van bezetters tegen weerloze vrouwen en kinderen en de vernietiging van hun huizen, boerderijen, ziekenhuizen en scholen onvoorwaardelijk kunnen steunen". Heel terechte opmerkingen, naar mijn mening, maar de opstappers hadden zich (volgens het ANP) gestoord aan zijn 'antisemitische retoriek'. De domme lezer moet hier begrijpen dat het logisch is dat niet naar zijn woorden geluisterd wordt, en we moeten dan maar aannemen dat die 'antisemitisch' zijn (de krant zegt het tenslotte). FOUT! Ahmadineyad verweet Israel zijn oorlogsmisdaden en dat deed hij volledig terecht. Het is natuurlijk wel pijnlijk voor de Balkenbendes en de Obama's om geconfronteerd te worden, maar dat hoort erbij. Wie schoftenstreken uithaalt, moet daarvoor gestraft worden!

(*) typisch trouwens dat ik nog nergens het soort kritiek aangetroffen heb dat over Wilders & Co. werd uitgestort nadat ze op 26 maart de Tweede Kamer verlaten hadden, woedend vanwege de belachelijke houding van de Balkenbende terzake van het niet meer te veranderen karakter van de crisisplannen van het kabinet (zie
NRC/Handelsblad van 26 maart 2009). Overigens: als de crisisplannen in maart al niet meer te veranderen waren, waarom moeten er dan nu nog een stuk of 20 commissies crisisplannetjes bedenken?

Wie echter wél gestoord, gek of oliedom zijn, zijn Obama, Netanyahu en Balkenende...

Netanyahu, de Israelische eerste minister, liep in New York met een kopie van de plannen van de nazi's voor de uitroeiing van de joden te zwaaien, om te bewijzen dat de holocaust wel degelijk had plaatsgevonden (Metro, 24 september). Dom, op de eerste plaats omdat Ahmadineyad niet over de holocaust gesproken heeft, en op de tweede plaats omdat plannen, hoe gedetailleerd ook, niets zeggen over de vraag of ze ooit uitgevoerd zijn. Niet dat ík daarmee de holocaust wil ontkennen, maar Netanyahu kan hem daarentegen met die papieren ook niet bewijzen.

Dom is ook Barack Obama, die zijn toespraak bij de zitting van de Verenigde Naties gebruikt om nog maar eens te benadrukken dat de Verenigde Staten het recht hebben om overal ter wereld hun eigen belangen te verdedigen (lees: door te drukken), en hij hoopt zelfs nog op ons begrip voor de Verenigdestaatse oorlogen in Irak en Afghanistan. Zelfs probeert hij er ons nog eens opnieuw (zeg maar: dieper) bij te betrekken - ik vertaal het maar even letterlijk:
But make no mistake [dit heeft zijn voorganger George W. Bush zo vaak gebruikt, dat ik het vermoedelijk niet zou hoeven te vertalen...] - Vergis je echter niet: dit kan niet uitsluitend het streven zijn van Amerika [hij bedoelt: de Verenigde Staten]. Zij die Amerika [de Verenigde Staten] straften omdat we alleen handelden in de wereld, kunnen nu niet langs de kant blijven staan om te wachten totdat Amerika [jaja, de VS] de wereldproblemen alleen heeft opgelost. We hebben - in woord en daad - gestreefd naar een nieuw tijdperk van betrokkenheid bij de wereld. Nu is de tijd aangebroken dat we allemaal ons deel van de verantwoordelijkheid op ons nemen voor een wereldwijde reactie op wereldwijde uitdagingen [nieuwspraak voor 'problemen'].
Hij is zo dom dat hij verwacht met de gebruikelijke leugens klaar te komen, en verzwijgt gemakshalve maar de oorzaken van de problemen, die de VS 'alleen heeft opgelost'. Diezelfde problemen zijn immers door de Verenigde Staten zelf veroorzaakt, dus waarom zou de rest van de wereld de giftige Verenigdestaatse kastanjes uit het vuur halen? Temeer omdat het er dik inzit dat er daarna weer opnieuw conflicten gecreëerd worden door dezelfde kolonialistische politiek van de Verenigde Staten.

En Balkenende is zo vreselijk dom dat hij onder de indruk is van het leutergeslijm van Obama (zie bijv. in
De Telegraaf van 23 dezer). We weten intussen wel hoe gemakkelijk Balkenende te imponeren is. Wie herinnert zich niet hoe hij onder de indruk was van de foto's met hokjes en pijltjes die Colin Powell toonde om te bewijzen dat Irak over massavernietigingswapens beschikte (zie RTL op 5 februari 2003)...

Geen opmerkingen: