maandag 12 februari 2007

"Christelijke" politiek en klokkenluiders

Enkele maanden geleden meldde de Volkskrant dat Nederlandse militairen zich bij het verhoren van Iraakse gevangenen te buiten waren gegaan aan onmenselijke praktijken (ze werden blootgesteld aan herrie, natgespoten).

De nog steeds niet verdwenen demissionaire Minus-ter Kamp van Oorlog maakt zich daar boos over. Let wel, niet over het feit dat mensen mishandeld zijn, maar over het feit dat iemand (een of meer al dan niet ex-medewerker(s) van zijn minus-terie) geklikt heeft. De Volkskrant zou namelijk de beschikking hebben gehad over 'interne stukken van Defensie' en die mogen nou eenmaal niet openbaar gemaakt worden. Bovendien hebben de onthullingen (die volgens Kamp 'onjuist' zijn, al is mij niet bekend waarop hij die qualificatie baseert) 'schade toegebracht aan het aanzien van de krijgsmacht, ook in het buitenland'. (NRC van vandaag)

Hij is kennelijk al vergeten hoe flitsend de Nederlandse soldaten (om niet te vergeten hun opperhoofd Karremans) zich gedroegen in Srebrenica - waarvoor ze overigens tot overmaat van schijnheiligheid gedecoreerd werden (waarschijnlijkheid uitgaande van het idee dat ze wel goed werk geleverd moeten hebben, omdat ze anders geen lintje gekregen gekregen zouden hebben) of het gemak waarmee medewerkers van het minus-terie van Oorlog USB-sticks en andere bronnen van interne informatie verliezen.

VVD-baasje Mark Rutte had al eerder gesuggereerd dat de Volkskrant de informatie bewust in de openbaarheid zou hebben gebracht om de verkiezingen te beïnvloeden. Ook Markje maakte zich niet druk over de gemelde feiten, maar met allerlei dingen eromheen om de aandacht af te leiden van het gemelde. (NRC, 10 februari)

Geen opmerkingen: