dinsdag 13 februari 2007

Linkse media in Nederland?

Nadat decennia geleden De Nieuwe Linie en De Waarheid wegens gebrek aan abonnees verdwenen, is er in Nederland links van de PvdA (en dat biedt dus een heleboel plaats) aan dag-, week- en maandbladen niet veel meer over dan De Groene Amsterdammer en enkele periodieken met een beperkte oplage, zoals De Socialist van de Vrije Socialisten, Manifest van de NCPN, De Rode Morgen, en natuurlijk het partijblad van de SP, de Tribune.

Het lijkt me echter sterk dat G. van Steen uit Den Haag in zijn vandaag in de Metro gepubliceerde brief daarnaar verwijst met zijn opmerking "De linkse media is [is?] in de meerderheid en volstrekt [hoe bedoel-u?] onbetrouwbaar. Hij verwijst nog eens naar de fascistoïde knokploeg van 25 personen die op 3 februari een honderdtal anti-fascistische demonstranten van de AFA [Anti-Fascistische Aktie] aanviel en vindt het vooral 'behoorlijk dapper' dat deze jongens van stavast het durfden opnemen tegen 100 demonstranten.

G. heeft gelezen [waar?] "dat er geen mogelijkheid was om de vergadering te verbieden", maar dat kwam vooral omdat de verhuurder van de ruimte niet wist dat er sprake was van een extreem-rechtse club [de Nationalistische Volks Beweging]. Overigens vind ik dat het verkeerd is om politieke bijeenkomsten van welke signatuur dan ook te verbieden. Vrijheid van meningsuiting impliceert immers dat iedereen mag zeggen wat hij/zij wil en eventueel achteraf strafrechtelijk vervolgd kan worden wanneer er wetten zijn overtreden.

Een andere burgerlijke vrijheid is echter de vrijheid van demonstratie. Het recht op demonstratie wordt alleen beperkt door de openbare orde, dat wil zeggen dat een demonstratie verboden mag worden, wanneer bijvoorbeeld een belangrijke verkeersader zou worden afgesloten. En -voordat er misverstanden ontstaan- ik vind dat fascisten (hoe eng ik hen ook vind) net zoveel recht hebben op vrijheid van meningsuiting en demonstratie als communisten of moslim-fundamentalisten (of de paus van Rome).

In het onderhavige geval was niet bekend waar de vergadering zou plaatsvinden, waardoor de politie "dus geen toestemming [kan] hebben gegeven voor deze demonstratie". Het ontbreken van die vergunning was het gevolg van een technisch probleem: omdat immers niet duidelijk was waar de bijeenkomst zou plaatsvinden, kon ook niet beoordeeld worden in hoeverre de openbare orde door een demonstratie zou worden gehinderd. G. gaat echter een heel eind verder: "En hoe noemen we mensen die zonder vergunning demonstreren. [nooit van vraagtekens gehoord, G.?] Juist! Die noemen we relschoppers! [wel van uitroeptekens in ieder geval]."

En waarom "is" de media dus onbetrouwbaar? "Wel heel jammer dat de AFA nu gaat lopen janken dat ze aangevallen zijn, terwijl ze illegaal bezig waren. Nog veel erger is de berichtgeving in de media. Niemand die dit punt oppikt. Niemand die zegt dat de AFA daar niets te zoeken had en dus illegaal bezig was." De conclusie is dus kennelijk dat iedereen die illegaal bezig is, in elkaar geramd mag worden - en de burgerlijke vrijheden, zoals vastgelegd in de Nederlandse grondwet zijn waarschijnlijk helemaal te hoog gegrepen voor G..

G. vergelijkt de aanval van de enge knokploeg "Bloed en Eer", die overigens in het echt "Blood and Honour Nederland" heet met een botsing tussen ADO-hooligans en Ajax-hooligans. Dat is granaatappels met stoofperen vergelijken!

Het kan overigens nóg enger. Op de site van het eng-rechtse Stormfront wordt gesuggereerd: "Tien tegen een dat dat drugsgebruikende tuig zelf begonnen is met rellen. Zo gaat het toch altijd..."

Geen opmerkingen: