dinsdag 27 februari 2007

Huisartsen woest op Rijk om "bunkerverhaal" (overgenomen artikel)

SCHINVELD - De Huisartsenwerkgroep Zuid-Limburg is woedend op staatssecretaris Pieter van Geel. Die schreef vlak voor de jaarwisseling een brief aan de Tweede Kamer. Daarin zei hij geen mogelijkheden te zien om de inwoners van Schinveld en Brunssum te beschermen tegen het oorverdovende lawaai van AWACS-radarvliegtuigen van de naburige NAVO-basis in het Duitse Geilenkirchen. Of je zou de mensen in bunkers moeten laten wonen, aldus Van Geel.

De brief van Van Geel gaat over het isoleren van 275 woningen in Schinveld. De woningen staan in een gebied waar de herrie geregeld meer dan 90 decibel bedraagt. Soms worden zelfs pieken van boven de 100 decibel bereikt. Let wel: in de Nederlandse wetgeving is 60 decibel de gezondheidsgrens! Daarboven mag eigenlijk niet.

Om de bewoners tegen dit oorverdovende lawaai te beschermen zouden draconische maatregelen nodig zijn, waaraan heel wat woningen zouden bezwijken, aldus de staatssecretaris in zijn brief.

De woede van de huisartsen werd met name gewekt door wat Van Geel in zijn brief schrijft. We citeren: "Verwacht wordt dat de meeste woningen niet geschikt zijn voor dit soort aanpassingen", aldus Van Geel. "De maatregelen zijn dermate zwaar dat al snel gedacht zal worden aan sloop en herbouw. Maatregelen die genomen zouden moeten worden zijn het aanbrengen van nieuwe kozijnen, het vervangen van ramen met extra zware beglazing, het vervangen van muren, een extreme vorm van mechanisch ventileren en het vervangen van het dak.
De aanpassingen aan de woningen zijn zo ingrijpend dat er sprake zal zijn van een soort bunker of aquarium waarin wordt geleefd". Ook vindt Van Geel de kosten, 55 miljoen euro, te hoog. En dan gaat het alleen om 275 woningen. Ook buiten deze zone staan huizen die te veel lawaai oplopen, en ook een deel daarvan zou gesloopt en herbouwd moeten worden, vreest Van Geel.

Voorzitter Hans Hermans van de Huisartsenwerkgroep reageert woedend. "De regering geeft toe dat er al 25 jaar niks gedaan wordt aan het lawaai. En dat er niks gedaan zal worden. Intussen loopt de gezondheid van de mensen hier bezwaar. Als je aan zo'n herrie wordt blootgesteld, heeft dat nadelige gevolgen voor de bloeddruk en voor de hart- en bloedvaten. Het is een schandaal!"


Overgenomen uit Hartbrug (februari 2007), tweemaandelijks blad van Hartpatiënten Nederland.

Geen opmerkingen: