woensdag 21 februari 2007

Een Balk is altijd een Balk

Dat er met het nieuwe Nederlandse kabinet niet werkelijk iets nieuws onder de zon is, blijkt o.a. duidelijk uit het feit dat het Balkenbaasje (met zijn club) vooral uitblinkt in gristelijke vergevingsgezindheid.

Toen tijdens een van de vorige Balkenkabinetten minus-ter Veerman (Landbouw) in strijd met de 'afspraken' persoonlijk betrokken was bij een landbouwbedrijf en daarbij tevens het zijne ertoe bijdroeg dat dit bedrijf kon profiteren van EU-landbouwsubsidies, werd hij niet aan de kant gezet, maar werd geconstateerd dat de regeltjes vaag waren (voor mij waren ze duidelijk genoeg, maar balkende politici zijn kennelijk niet zo slim) en werden ze 'aangepast'.

Verleden week bleek dat beoogd staatssecretaris van Financiën (De Jager) aandeelhouder was geweest van een bedrijf dat 'vergeten' was pensioenpremies van de werknemers af te dragen. Gisteren maakte De Pers melding van het feit dat hij tevens betrokken was geweest bij een internetbedrijf (Hot-Orange), dat bij zijn faillissement tot het verlies van investeringen ter waarde van drie miljoen Euro geleid zou hebben.

Deze zaken zijn De Jager natuurlijk niet persoonlijk aan te rekenen, maar ze geven wel weinig vertrouwen in zijn financiële capaciteiten en daar mag je toch wel op hopen bij een staatssecretaris van Financiën. Ikzelf zie bij deze hele gang van zaken vooral een handigheidje: handjeklap, de ene hand wast de andere, de hand boven het hoofd houden...

En dat er bij het CDA helemaal niets nieuws aan de hand is, wordt duidelijk wanneer we nog even terugdenken aan (o.a.!) de betrokkenheid van Ruud Lubbers (o.a. minus-ter van Economische Zaken) bij het bedrijf van zijn broer (Hollandia Kloos, tevens nauw betrokken bij de -mede door Ruud L. krachtig gesteunde- Betuwelijn). (Zie voor een klein overzicht van de Lubberiaanse strapatsen een interessant artikel in het Belgische blad Knack van 13.09.1989.)

Geen opmerkingen: