woensdag 21 februari 2007

Pidgin-Dutch?

Gisteravond was op de middelbare school van een van mijn kinderen weer de jaarlijkse muziekavond, waarop de leerlingen van de diverse klassen hun beste beentjes voorzetten om met zang en muziekinstrumenten elkaar, ouders en vrienden op aangename wijze bezig te houden.

Over de inzet en de prestaties heb ik niets dan positieve dingen te zeggen. Er was uiteraard verschil in muzikale kwaliteiten, maar zelfs de enkeling die oorverdovend vals zong deed dat met een onontkenbaar enthousiasme.

Wat mij wél opviel (ik maak deze avonden al zo'n 20 jaar mee) is dat dit jaar alle gezongen teksten in het Engels waren, terwijl er in het verleden nog wel eens Duitse of Franse (en zelfs Spaanse) teksten ten gehore gebracht waren.

Het zal allemaal wel verklaarbaar zijn. Tenslotte stonden er vroeger regelmatige Frans-, Spaans- of Duitstalige liedjes in de hit parade - en een enkele keer zelfs in het Tagalog (Filippijns) of Japans. Tegenwoordig zijn hit parades waarschijnlijk niet meer 'cool' en beperkt de muzikale vorming van de jeugd zich tot hetgeen commercieel genoeg is om via MTV, TMF en consorten te worden uitgezonden. (Hierin kan ik me evenwel vergissen, want ik ben niet masochistisch genoeg om hiernaar te kijken - of te luisteren naar Radio 538 & Co. Hiermee wil ik niks zeggen over de al dan niet aanwezige kwaliteit van de gepresenteerde muziek [al dan niet tussen aan- en sluithalingstekens], maar bedoel ik slechts te zeggen dat het meeste dat wordt aangeboden niet strookt met mijn muzieksmaak.)

Als we dit (popmuziek uitsluitend in een of andere soort Engels, vaak met een Verenigdestaats accent) combineren met het streven van de Nederlandse overheid, die het Nederlandse onderwijs wil verengelsen (colleges en scripties in het Engels) en met het steeds verder verdringen van goede Nederlandse door Angelsaksische termen (zoals 'Personeelszaken' door 'Human Resources', waarbij ook nog eens het 'personeel' semantisch wordt verlaagd tot een productiemiddel) zou ik niet vreemd opkijken (al verwacht ik helaas niet meer dat ik dat nog zal meemaken) wanneer over een jaar of 50 het Nederlands verworden is tot een elitaire taal, die door een select groepje fanatici gebruikt wordt, zoals in de Renaissance het Latijn werd toegepast.

'Gewone' mensen zullen dan een creoolse taal spreken die misschien nog wel gestructureerd is als het Nederlands, maar met een vocabulaire die vooral aan het Engels ontleend is. Voorbeelden van dit verbasterde Engels vinden we tegenwoordig al in de Dikke Van Dale, zoals 'geüpdatet', het voltooid deelwoord van 'updaten' (bijwerken, actualiseren).

Natuurlijk kan ik nog niet zeggen hoe dat creoolse taaltje zal heten, maar misschien wordt het 'Steenkolennederlands', of 'Pidgin-Dutch'. Ikzelf voel dan meer voor 'Dunglish', met als bijkomend voordeel dat het eerste deel van die term verwijst naar wat het eigenlijk is: mest.

Geen opmerkingen: