woensdag 28 februari 2007

Toch geweldige informatie in het NOS Journaal

Ik had vanavond weer eens het bepaald niet onverdeelde genoegen om het NOS Journaal te zien op Nederland I. Dat begon deze keer met een 'item' over een enorm aantal Nederlanders die geen premies betalen voor de Zorgverziekingswet. Deze mensen mogen 1½ jaar na de geforceerde invoering van deze onwet (dus per 1 juli dit jaar) uit de verzekering gezet worden en dat zal kennelijk ook massaal gebeuren.

Een spreker van een verzekeringsmaatschappij vertelde dat het allemaal één grote poppenkast is, want in de praktijk maakt het allemaal geen verschil: op dit moment zijn deze mensen verzekerd, ook al betalen ze geen premies; straks zijn ze niet verzekerd, maar moeten ze door ziekenhuizen toch behandeld worden en die ziekenhuizen berekenen de kosten dan weer door over de andere, wel-verzekerde, patiënten, zodat de rekening toch weer bij de verzekeringsmaatschappijen terecht komt en uiteindelijk dus bij degenen die wél premies betalen.

Het meest ergerniswekkende aan het hele verhaal was dat er op geen enkel moment werd ingegaan op de redenen waarom deze wanbetalers geen premie betalen. Zouden het rijke patsers zijn die door het uitsparen van de ZVW-premie een extra Mercedes willen kopen? Of zou het misschien gaan om minima die geen mogelijkheid zien om de eindjes aan elkaar te knopen en dus in arren moede geen VZW-premie betalen. Gezien de aantallen waarover het gaat, vrees ik dat het de laatste groep is.

Even leek het nog of er iets zinnigs gezegd ging worden, want er werd in Den Haag overlegd over maatregelen. Die bestonden echter niet uit een onderzoek naar de achtergronden van het probleem maar uit hardere maatregelen om de premies toch te innen.

En zo ken ik Nederland weer, het zogenaamde gidsland voor de hele wereld, maar in feite hét grote voorbeeld van schijnheilige uitbuiterij en huichelarij. Je hoeft alleen maar aan het gedraaikont van Wouter B. te denken (en trouwens ook de de-socialificatie van de PvdA door Wim K). Ik ben trouwens héél benieuwd of de PvdA nu nog steeds vindt dat er onderzoek moet komen naar de Nederlandse deelname aan Bush' oorlog in Irak, of durft Woutertje dat nu niet meer omdat hij anders wel eens een boos Balkje tegenover zich zou vinden...

Geen opmerkingen: