donderdag 1 februari 2007

Droevig interessant

Het is altijd wel (op een droevige manier) interessant om in de Metro te zien welke 'stelling' elke dag weer aan drie mensen wordt voorgelegd. Deze mensen geven daarop wat beschouwd schijnt te moeten worden als een mening (de rubriek heet namelijk Drie meningen).

Vandaag wordt de opmerking "Fidel Castro zal nooit meer in staat zijn om te regeren" op tafel gegooid. Hierop reageert ene David Heijnen van 22 jaar oud (Student "Vrijetijdswetenschap") met: "Ja, en dat is een goede zaak voor Cuba. Het land verkeert al lang in een isolement. Daar moet het uitkomen."

Op het eerste gezicht leek Vrijetijdswetenschap me een heel nuttig iets, wanneer ik althans zie op wat voor nutteloze wijze velen proberen hun vrije tijd in te vullen (meubelboulevards, soaps en andere commerciële vullis-TV, zuipen, bushokjes mollen, enz.), maar door de bovenstaande reactie ben ik toch weer aan het twijfelen geraakt. Je zou toch mogen verwachten dat iemand die zich aan een wetenschap wijdt, ook in staat moet zijn met een genuanceerde mening te komen, of anders gewoon zijn bek houdt...

Welnu, deze David snapt er geen bal van. Cuba zit niet in een isolement vanwege Fidel Castro, maar vanwege de houding van de Verenigde Staten (daarbij blind gesteund door hun slaafjes in het 'Vrije Westen'). De VS hebben altijd een grote bek over mensenrechten en het bestrijden van dictatoriale régimes, maar ze sloegen op tilt toen Fidel Castro met zijn getrouwen de walgelijk hufterige (maar met de VS 'bevriende'!) dictator Fulgencio Batista Zaldivar afzette. En het isolement van Cuba zal ook niet eindigen wanneer Fidel Castro plaats maakt voor een ander. Het isolement zal pas voorbij zijn zodra de Verenigde Staten (via zogenaamd democratische verkiezingen - ongetwijfeld met dezelfde stemcomputers die ook George W. Bush aan de macht geholpen hebben) Cuba ingelijfd hebben.

Geen opmerkingen: