maandag 12 februari 2007

Wouter Bos en Balk IV

Wouter Bos zou zijn afgetreden als leider van de PvdA als de SP meer stemmen zou hebben behaald bij de laatste verkiezingen dan de PvdA. Dat heeft hij althans op 10 dezer in het NRC te kennen gegeven.

In hoeverre we deze posthume belofte serieus moeten nemen lijkt mij duidelijk. Absoluut niet! Woutertje had ook plechtig beloofd dat hij onder geen enkel beding onder Balkenende zou willen dienen, maar hij is maar al te blij dat hij als vice-premier Balk een tweederangs partijtje mee mag blazen bij het vormgeven van de verdere neoliberalisatie van Nederland.

Om te beginnen zijn twee belangrijke punten uit het PvdA-verkiezingsprogramma - de beperking van de hypotheekrente en het beëindigen van de Nederlandse deelname aan de JSF (de straaljager-speeltjes van de generaaltjes, die indertijd zeer tegen de zin van Pim door Mat Herben binnengehaald waren) - met de stille trom bij het grofvuil gezet.

De huurliberalisatie is wel verdwenen (voorlopig?) en ook de no-claim korting in de Zorgverziekingswet is niet meer, maar over de nominale premie, die vooral in het belang is van de grootverdieners, heb ik niemand gehoord.

Bovendien heeft Wouter ingestemd met de alleluya-plannetjes van CDA en ChristenUnie om te proberen alternatieven te propageren voor de abortuswetgeving, die (voorlopig?) niet wordt afgeschaft. Overigens heeft de ChristenUnie te kennen gegeven het regeeraccoord nog wat te willen aanscherpen op medisch-ethisch vlak - en dan kunnen we ons wel voorstellen dat dat verwijst naar abortus, euthanasie en wellicht stamcel-onderzoek.

Geen opmerkingen: