vrijdag 8 december 2006

De GSM/UMTS-mafia kan weer rustig slapen

Gisteren publiceerde Webwereld over een Deens onderzoek (gehouden onder 420.095 Denen, die tussen 1982 en 1995 een mobiele telefoon aangeschaft hadden). Daaruit is gebleken dat binnen deze groep het aantal kankerpatiënten niet hoger is dan onder de hele bevolking. De kop van Webwereld is in die zin -formeel gezien- dan ook correct: 'Geen verhoogd risico op kanker bij gebruik mobieltje'.

Ik hoop dat het onderzoek -gesponsord door het Deense kankerinstituut en de Deense Onderzoeksraad (heb geen flauw idee hoe die clubs aan geld komen, maar ik ben niet bij voorbaat overtuigd van hun objectiviteit en wetenschappelijke betekenis)- niet te veel geld heeft gekost, want het is een waardeloos onderzoek.

Immers, ook mensen die geen mobiele telefoon hebben (of die nu aangeschaft, gekregen of gejat is) worden evenveel als mensen met wel zo'n ding blootgesteld aan de signalen van telefoons die in hun omgeving gebruikt worden en van de alom tegenwoordige zendmasten.

Bovendien kan ik in het artikel nergens vinden of er ook onderzoek is gedaan naar (al dan niet langdurige) blootstelling aan de straling van GSM- en UMTS-zendmasten. Het onderzoek kan dan wel mooi (op volstrekt onwetenschappelijke wijze overigens) aangeven dat er geen verschil is tussen het wel of niet gebruiken van een mobiele telefoon (het Webwereld-artikel geeft niet aan of er gedifferentiëerd is tussen GSM- en UMTS-telefoons), maar het is véél belangrijker om te weten wat er gebeurt als je langdurig aan de straling van zendmasten wordt blootgesteld. Dat is de vraag die onlangs in Nederland weer aan de orde gesteld werd (zie o.a. mijn stukken op 15 en 16 september dit jaar).

Bovendien vind ik het dom om het voorkomen van kanker te vergelijken over een periode van nog geen 25 jaar maximaal (1982 - 2006). Het is misschien in Denemarken niet zo bekend, maar kanker blijkt niet binnen enkele dagen of jaren na zijn ontstaan.

Kortom, dit onderzoek is -om het maar in "Nieuwspraak" te zeggen: dubbel-abominabel. We mogen alleen hopen dat de (nog) staatssecretaris Van Geel niet nog gauw even stemming zal gaan maken om te claimen dat hij wel gelijk had met zijn opmerkingen over de onschadelijkheid van de UMTS-zendmast op een school in Amsterdam.

Geen opmerkingen: