woensdag 27 december 2006

Eigen schuld, dikke bult - en dan is Bos uitgeluld

Woutertje Bos is erg teleurgesteld omdat de SP en GroenLinks zich niet in het keurslijf van het CDA willen laten dwingen. Hij vindt "het moeilijk te begrijpen dat SP en GroenLinks de kans laten liggen om samen een vuist te maken". Trouw, waarin dit vandaag gemeld wordt, merkt echter ook zelf op dat Bos' teleurstelling 'precies omgekeerd [is] aan de houding die de PvdA voor de verkiezingen had. Toen weigerde Bos consequent samen met SP en GroenLinks één lijn te trekken tegen het rechtse blok'.

De SP en GroenLinks konden niet anders dan de starre houding van het CDA niet serieus nemen. Het enige immers dat Balkende Ellende wilde was het wanbeleid van de afgelopen jaren voortzetten, ofschoon de twee daaraan medeplichtige partijen (VVD en D66) na de verkiezingen van enkele weken geleden nog maar nauwelijks een vuist(je) kunnen maken. Zelfs denk ik dat de starre houding van Balk misschien wel voor een belangrijk deel te wijten is aan de lamzakkige houding van Bos, die voor de verkiezingen alle deuren open wilde houden en dus op geen enkele manier afspraken met de SP en GroenLinks wilde maken.

Terwijl GroenLinks en de SP in de komende regeerperiode in ieder geval samen wél een sociale vuist kunnen maken, omdat ze zich op geen enkele manier aan het CDA verplicht hebben in een coalitie-overeenkomst, is de PvdA nu door haar eigen stommiteit veroordeeld om zich over te geven aan het asociale bewind van het CDA. Alsof het al niet erg genoeg dat de nieuwe regering toch al in haar eerste jaar moet proberen de eindjes aan elkaar te knopen met de door Zalm & Co
-met de zegen van hare koninklijke Bea- opgestelde begroting.

De gevolgen laten zich raden, en dat is ook de reden waarom Bos maar blijft volhouden dat het de schuld van GroenLinks en de SP is als de komende regeerperiode een verlenging wordt van de Balkellende: een derde van degenen die nu PvdA gestemd hebben, geeft aan bij volgende verkiezingen op de SP te gaan stemmen. De Volkskrant meldde afgelopen zondag zelfs dat dat de SP met omgerekend 31 zetels groter zou worden dan de PvdA (met 27 zetels).

Geen opmerkingen: