woensdag 20 december 2006

Is het Noordhollands Dagblad een israelische krant?

Ik begin het me nu toch écht af te vragen. Vandaag wordt namelijk onder de kop Onverzoenlijk een artikel van de hand van Hugo Schneider gepubliceerd, dat nauwelijks anders gezien kan worden dan als lippendienst aan Israel (en de VS natuurlijk).

De boodschap is duidelijk: de ellende in het Palestijnse gebied hebben de Palestijnen aan zichzelf te wijten. Immers, door de verkiezingen (volgens het artikel weliswaar democratisch), waarbij Hamas aan de macht kwam, hebben de Palestijnen de rampspoed over zichzelf afgeroepen.

Wat gebeurde er namelijk? Het artikel somt het duidelijk op:
"De internationale gemeenschap heeft alle financiële hulp aan de Palestijnen stopgezet. Daardoor kunnen de ambtenaren niet meer betaald worden en dreigt het Palestijnse overheidsapparaat volledig in te storten. Israël heeft de grenzen voor Palestijnse arbeiders zo goed als gesloten, waardoor werkloosheid en armoede zijn gegroeid. Het water staat de Palestijnen aan de lippen, maar Hamas weigert te buigen."

Zoals het er staat is de ellende ontstaan door de financiële problemen, die veroorzaakt zijn door de "internationale gemeenschap" (dat komt hier neer op de VS en de EU!) én door Israël dat de grenzen gesloten heeft. Níet door Hamas, dat tenslotte de verkiezingen eerlijk gewonnen heeft.

President Abbas (van Al Fatah) wil nieuwe verkiezingen en dan zal alles weer wel goed komen, wanneer de Palestijnen dit "gebaar van goede wil [...] maken".

Het venijn zit bij dit artikel duidelijk in de staart (alsof het voorafgaande niet al meer dan walgelijk is), want: "Als zij [de Palestijnen] verstandig zijn, kiezen ze eieren voor hun geld. Dan sturen zij de onverzoenlijke Hamasregering van premier Haniyah naar huis. Het Palestijnse volk verdient beter."

Wat wordt met die allerlaatste zin precies bedoeld? Dat het Palestijnse volk beter verdient dan onder druk van chantage zijn democratisch gekozen regering naar huis te moeten sturen? Als dat de bedoeling is, ben ik het helemaal eens. Ik vrees echter dat Hugo S. bedoelt dat de Palestijnen beter verdienen dan een Hamas-regering. En wat is er trouwens onverzoenlijk aan de Hamas-regering? Voorzover ik het begrijp, heeft zij geen zin om zich terug te trekken onder druk van Abbas en de VS & Co.

Het artikel maakt echter geen melding van de corruptie onder de vorige Al Fatah-regering, die juist de reden was waardoor zoveel mensen de laatste keer op Hamas stemden. De kans is dus groot dat bij nieuwe verkiezingen weer op Hamas gestemd wordt - tenzij natuurlijk (zoals ik in een eerder artikeltje al vermeldde) stemcomputers uit de VS ingevlogen worden. Wanneer nieuwe verkiezingen weer een (misschien nog duidelijkere) Hamas-meerderheid opleveren, wat gebeurt er dan? Komt dan de "financiële hulp van de internationale gemeenschap weer op gang", of valt Israel dan (met de zegen van de VS en de EU) de Palestijnse gebieden binnen om alle Hamas-parlementariërs uit te moorden?

Democratie is een mooi ding, maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat de democratisch gekozenen een al te anti-westers standpunt huldigen... We hebben de afgelopen decennia overal ter wereld gezien hoe 'the land of the free' zich verplicht voelt om de (kapitalistische) wereldorde te herstellen.

Geen opmerkingen: