vrijdag 8 december 2006

Democratie op zijn engst

Nadat het nieuwgekozen Nederlandse parlement meteen na zijn aantreden een motie aannam om de uitzetting van de 'oude asielzoekers' te beëindigen, doet het afgedankte clubje rond Balk en Verdomd zijn uiterste best om daaraan niet mee te werken. De CDA-ministers zouden 'de oppositie' (zoals het Brabants Dagblad het noemt) wel tegemoet willen komen, maar de VVD-ministers blokkeren die mogelijkheid, omdat de motie "om staatsrechtelijke, inhoudelijke en praktische redenen niet uitvoerbaar is".

Nog afgezien van de lullige formulering, geeft de woordkeuze al te duidelijk aan dat de VVD-ers (en hun veel te talloze fans) geen flauw benul hebben van wat hun taak is, als 'minister' (Latijn voor 'dienaar', namelijk van het parlement als vertegenwoordiger van het volk).

Bovendien gaat het hier wel om mensen, die door het hardvochtige optreden van Verdomd & Co. koelbloedig en op mensonterende wijze aan hun lot worden overgelaten: ze worden zonder enige menselijkheid op straat gezet, al dan niet met kinderen, dan wel gedeporteerd naar een land waar ze geen woning (en soms ook geen familie) -meer- hebben en waar niet zeker is of ze wel zullen kunnen overleven.

Om nog duidelijker te maken hoe vreselijk eng het Balkenkabinet nog over zijn tweede eigen graf heen (nadat het eerst al demissionair door hare koninklijke Bea mocht blijven verzieken, is het nu bij de verkiezingen nog eens afgedankt) de samenleving blijft verzieken wil ik hierbij nog herinneren aan het sympathieke gebaar van elf gemeenten in Twente die enkele dagen geleden besloten hadden niet meer mee te werken aan uitzettingen van asielzoekers.

Helaas meende minus-ter Remkes (na vragen van engerd Geert Wilders) hiertegen te moeten ingrijpen (met zijn eigen soort 'humor'): "Aan dit soort signalen bestaat volstrekt geen behoefte. Ook niet als ze afkomstig zijn uit de vrije republiek Twente. Dit land wordt niet geregeerd per motie." (Twentsche Courant)
Dat mag je inderdaad wel stellen. Kennelijk wordt dit land geregeerd door een stelletje afgedankte engerds...

De Metro meldt vandaag dat een kamermeerderheid besloten heeft het debat over de opschorting van uitzettingen uit te stellen tot komende dinsdag, omdat Verdonk dan ook aanwezig zal zijn.

Geen opmerkingen: