dinsdag 12 december 2006

Het ligt maar net aan de kleur van je brilleglazen

Ik gaf enkele uren geleden al aan dat gebleken is dat een coalitie van CDA, PvdA en SP niet tot de mogelijkheden behoort, met name vanwege de koppigheid waarmee het CDA het wanbeleid van de afgelopen jaren wil voortzetten.

Trouw suggereert echter liever dat de verantwoordelijkheid voor deze onmogelijkheid ligt bij de SP, wanneer je althans afgaat op de kop van het artikel hierover: Coalitie met SP onmogelijk. Overigens vindt ook Wouter Bos dat Jan Marijnissen de deur te snel heeft dichtgeslagen - ondanks het feit dat Balkenende verleden week al aangegeven had dat hij de besprekingen wilde stoppen...

Volgens Bos zou er nog niet één keer inhoudelijk zijn gesproken, maar volgens informateur Hoekstra was het duidelijk dat de meningsverschillen inzake vredesmissies, het defensiebeleid, de EU, het inkomensbeleid en de lastenverzwaring voor grote bedrijven, die de SP wil, te "talrijk, zwaar en op sommige punten fundamenteel" zijn. Me dunkt dat dat toch wel degelijk inhoudelijke onderwerpen zijn.

Geen opmerkingen: