vrijdag 8 december 2006

We weten nu in ieder geval wat er allemaal niet werkt!

Trouw meldt vandaag dat 'de zoveelste herziening van de bovenbouw [we hebben het hier over het onderwijs in Nederland] lijkt op een terugkeer naar het aloude alfa- en bèta-onderwijs'. Alleen worden die dan -uiteraard- niet alpha en bèta genoemd, maar "natuur- en maatschappijprofiel".

Het is waarlijk ongelooflijk hoe sinds de jaren 1960 (meer dan een hele generatie) het Nederlandse onderwijs geleden heeft onder de experimenteerdrang van een stelletje leeghoofdige minkukels. In de jaren 1960 kon iedereen al voorzien dat het Mammoet-geneuzel tot ellende zou leiden. Dat werd al binnen enkele jaren aangetoond, omdat de zo geweldige mogelijkheid van overstappen naar een ander schooltype of pakket (vroeger had je pakketten in plaats van profielen) al heel vlug niet bijster goed leek te werken.

Jammer voor de slachtoffers, die tijdens hun middelbare schooltijd regelmatig met wijzigingen (studiehuis, tweede fase, MAVO > VMBO) te maken hadden, maar na ruim 40 jaar is dan nu in ieder geval duidelijk welke richting het onderwijs NIET op moet...

Ikzelf had nog het geluk om mijn middelbare school volgens het oude alpha/beta-systeem te kunnen afmaken (ja, ik was -en ben- een alpha-klant) en ik wist zelfs na mijn eindexamen nog niet wat ik moest gaan studeren. Inderdaad zijn er tegenwoordig kinderen die al erg jong weten wat ze willen worden ("ik wil prinsesje worden" of "ik wil met een rijke man trouwen en dan moeder worden", maar sommigen ook wel zinniger), maar de meeste kinderen die ik hoor vertellen dat ze niet echt weten wat ze voor een profiel moeten kiezen - waarbij ze dan soms nog eens extra gehinderd worden doordat de gekozen vakken niet compatibel zijn. Bovendien wil de invulling van een vak ook in een volgend schooljaar nog wel eens veranderen.

Laten we hopen dat de nieuwe regering goede conclusies trekken uit het 'conceptadvies van twee commissies die zich buigen over de toekomst [op langere termijn] van de tweede fase'. Laten we hopen dat daarbij de nadruk dan zal komen te liggen op het ontwikkelen van begrip en ware intelligentie en niet op het klaarstomen van vakidioten voor een neoliberale samenleving.

Het definitieve rapport moet augustus 2007 aan de minus-ter worden aangeboden.

P.S.: Als iemand me kan helpen aan een link naar het betreffende conceptadvies, dan graag!

Geen opmerkingen: