zaterdag 30 december 2006

Waar gaat het werkgevers werkelijk om?

VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN (organisaties van werkgevers - eigenlijk 'werkpikkers', want ze laten de arbeiders het werk doen en verkopen het zelf - en uiteraard steken ze zelf de winst in hun zak!) vinden dat arbeiders ook gedwongen moeten kunnen worden om een lagere functie te accepteren met een lager loon. Volgens een artikel in de Volkskrant van 28 december (de RK feestdag van de Onnozele Kinderen, misschien toevallig, maar het is wel typisch dat dit nieuws op deze dag gepubliceerd wordt, misschien wel omdat ervan uitgegaan wordt dat arbeiders onnozel zijn) is dat nodig, omdat alleen zo Nederlanders tot hun 65e aan het werk kunnen blijven.

Ouderen vliegen er tegenwoordig bij reorganisaties 'als eersten uit', maar dat moet dringend veranderen in verband met de -daar komt het toverwoord- vergrijzing. Sterker nog, door de demotiverende functie- en salarisverlaging zouden de arbeiders gestimuleerd moeten worden om ook na hun 65e te blijven werken.

Wat is nou eigenlijk de bedoeling? De kapitalisten (want dat zijn tenslotte 'werkgevers': mensen die geld hebben en anderen voor hen laten werken) klagen dat ouderen er bij reorganisaties uitvliegen. Dan is er kennelijk geconstateerd dat de productie met minder mensen plaats kan vinden en dat er mensen weg moeten. De ouderen moeten volgens de patsers blijven, zodat het erop neer komt dat dus -klaarblijkelijk- jongeren weggeorganiseerd moeten worden. Het valt me overigens nog mee dat ze niet heel medelevend toegevoegd hebben dat ouderen bescherming nodig hebben en daarom moeten blijven werken. Ze komen immers bij sollicitaties niet meer aan de bak.

Dringende oproep: kan iemand mij uitleggen waarom het nodig is bij reorganisaties ouderen gedwongen tegen een lager salaris aan het werk te houden, wanneer ze niet meer mee kunnen met moderniteiten en veranderingen? Dat is tenslotte de reden om een oudere (die 'niet optimaal presteert en niet alle, steeds veranderende vaardigheden beheerst') in functie te verlagen. Of willen ze die ouderen op deze manier dwingen om op een absoluut minimumsalaris te werken, omdat ze er bij voorbaat van uitgaan dat jongeren niet bereid zijn de betreffende lage functies te bekleden?

Aangezien de zogenaamd socialistische PvdA tenslotte de laatste tijd ook al vergrijzingsproblemen ziet (misschien problemen in hun eigen grijze hersencellen?), zou het me niet eens verbazen als de FNV zich met wat gesputter verplicht zou voelen om gevolg te geven aan de oproep van de 'werkgevers'.

Ik zou overigens veel minder moeite hebben met deze waanideeën als arbeiders onder dezelfde voorwaarde zouden kunnen werken als degenen die nu -ongetwijfeld met een vette sigaar in hun mond en een glas dure cognac binnen handbereik, een dikke auto onder hun kont en een villa met wellicht een eigen zwembad en sauna (en jaarlijks ongetwijfeld diverse vakanties, zogenaamde zakenreizen)- dit soort walgelijke en asociale plannetjes zitten te bedenken.

Deze wantasten ('fantasten' kun je hen niet meer noemen) zijn degenen die er het meeste belang bij hebben dat het asociale beleid van de afgelopen jaren door Balkenende & Co uitgevoerd kan blijven worden. Deze steunt met zijn beleid de uitbuiting van de grote massa van arbeiders door een kliek profiteurs, die hun hele leven profiteren van het zweet, de armoede en de beperkingen van het arbeidersleven. Veel gelul over christelijke normen en zo, maar in werkelijkheid zo rot als een mispel.

Geen opmerkingen: