dinsdag 19 december 2006

Trouw aan het handje van de Europa-mafia

Vandaag publiceert Trouw een niet-gesigneerd artikel (waardoor ik dus concludeer dat het de officiële mening van de krant vertegenwoordigt), waarin grof aangetrapt wordt tegen de slimme (en minder slimme?) Nederlanders en Fransen die bij het referendum over de 'Europese Grondwet' de euvele moed hadden om tegen te stemmen. Trouw vindt het terecht dat de ratificerende landen (daarmee wordt ongetwijfeld verwezen naar de medeplichtige politici in de landen waar geen referendum gehouden werd, of waar het referendum met een dusdanige rotgang werd doorgedrukt dat niemand de tijd had zich erin te verdiepen - zoals in Spanje) vinden dat Frankrijk en Nederland de EU nu lang genoeg gegijzeld hebben.

Het is vreemd om te zien hoe in het ene geval de namen van landen, zoals bijv. Luxemburg en Spanje, verwijzen naar de politici die in die landen op een bepaald moment aan de touwtjes trokken, en de namen van andere landen, zoals Frankrijk en Nederland, verwijzen naar de bewoners.

Volgens Trouw ging het helemaal niet over een grondwet, maar over een nieuw EU-verdrag. Het is maar net wat voor een naam je eraan geeft, maar qua mogelijkheden voor wijziging komt dit verdrag toch akelig dicht in de buurt van een grondwet. Wie de ontwerptekst goed bestudeerd heeft, weet dat de ontwerptekst, eenmaal goedgekeurd, in de praktijk niet meer te wijzigen is. Ik vrees helaas ernstig dat de meeste politici zich tevreden hebben gesteld met uittreksels, die misschien even fragmentarisch en onvolledig waren als de brochures waarmee de Nederlandse overheid de kiezers onder druk probeerde te zetten. Of ze zijn natuurlijk zo verblind door hun waanfantasieën van de zegeningen van de neoliberale internationale. Of ze zijn gewoon dom en gemakkelijk te manipuleren door de groot-industrieën en multinationals.

De ontwerptekst treedt veel te veel in details, en regelt véél teveel om te kunnen doorgaan voor een grondwet (inzoverre ben ik het met Trouw eens) en zou daarom nooit als zodanig moeten zijn voorgesteld. Schande dus over de politici die hun handtekening eronder gezet hebben en die wilden dat wij vóór zouden stemmen (daaronder dus óók de dombo's van de PvdA en GroenLinks).

En het is allemaal zo simpel: een Europese grondwet is niet verkeerd, maar dan mag het slechts om een kaderwet gaan, die de basisrechten geeft en die bepaalt op welk vlak aanvullende regelgeving noodzakelijk is. Een dergelijke grondwet hoort niet opgehangen te zijn aan een bepaalde ideologie (zoals nu die van de asociale neoliberale internationale), maar boven ideologieën te staan.

Het is niet voldoende dat we de komende jaren onze handen vol zullen hebben aan het kritisch volgen van Balkenbende IV. Het zit er dik in dat we ook nog eens onze energie zullen moeten steken in het voorkomen dat de 1½ jaar geleden door de kiezers overduidelijk afgewezen 'grondwet' ons alsnog door de strot wordt gedrukt. Ik vrees dat het ook deze keer -voor wat de politiek betreft- weer op de SP zal neerkomen.

Geen opmerkingen: