maandag 18 december 2006

VVD = Vereniging van Vrolijke Dieven?

Iedereen kan zich ongetwijfeld de talloze gelegenheden herinneren waarbij minus-ter Zalm in het openbaar schaapachtige lachgrimassen maakte, terwijl hij stiekem bezig was ons te bestelen door ons geld door te schuiven aan de grootkapitalisten. En wie herinnert zich niet Hans Wiegel (vroeger altijd goed voor flauwe grappen), die een jaar geleden een leuke schnabbel had om ons in TV-spotjes te overtuigen van het gemak van de Zorgverziekingswet?

Naar gebleken is (NRC/Handelsblad van 16 december) heeft ook mevrouwtje Jorritsma, momenteel burgemeester van Almere en vroeger minus-ter van verkeer (ook bekend van haar grote gevoel voor humor-achtige zaken en altijd in voor een 'leuke' actie), ook moeite met een juiste interpretatie van wetten.

Zij blijkt namelijk zonder vergunning grondwater opgepompt te hebben, terwijl dat een economisch delict is. Uiteraard is Annemarie J. zich van de prins (welke prins?) geen kwaad bewust: "Mijn echtgenoot heeft bij het eerste gesprek over de optie op de kavel gemeld dat hij van plan was de woning met aardwarmte te verwarmen. [...] Noch de gemeente, noch de installateur, noch de leverancier van het systeem, heeft mijn partner erop gewezen dat er mogelijk een vergunning nodig was."

Ik weet niet hoe het met de intelligentie van mevrouw J. zit, maar er is een duidelijk verschil tussen warmte en water, ook al lijken de letters in het woord een beetje op elkaar.

Geen opmerkingen: