donderdag 5 februari 2009

Armitage, Balkenende en enge zaken...

Richard L. Armitage, voormalig Verenigdestaats onderminister van Buitenlandse Zaken (2001-2005) bevestigde onlangs dat de Bush-bende een formeel verzoek had ingediend bij de Nederlandse overheid om militaire steun bij de invasie en de bezetting van Irak (de Stentor, 29 januari 2009).

Dat blijkt dus toch niet waar te zijn geweest, zoals gisteren in het NOS-Journaal te zien was. Hij zou namelijk verkeerd begrepen zijn (Trouw, vandaag). Er bestaat echter, jammer voor hem, een geluidsopname van zijn bewering.

Dit betekent uiteraard niet dat Balkenende niet willens en wetens Nederland betrokken heeft bij een juridisch niet te rechtvaardigen oorlog - tenslotte zijn Balkenende's gedachten minstens even ondoorgrondelijk als de spreekwoordelijke 'gods wegen'.

Verder bewijst de houding van Armitage alleen maar dat hij even onbetrouwbaar is als we kunnen verwachten van iemand die indertijd driftig gelobbied heeft ten gunste van de invasie van Irak. Hij was bijvoorbeeld een van de mede-ondertekenaars van het
Project for the New American Century, waarin als belangrijkste taak voor president Bill Clinton werd voorgesteld de verwijdering van Saddam Hussein.
Hij was bovendien betrokken bij de "Iran-Contra-affaire" (alias "Irangate"), waarbij in het geheim door de Verenigde Staten via Israel wapens verkocht werden aan Iran. De opbrengst daarvan werd gebruikt om de Contra's (die hun acties ook betaalden uit de drugshandel) te steunen in hun strijd tegen de Sandinisten. Zie over Armitage ook een artikel in de
Guardian van 24 april 2006.

Geen opmerkingen: