vrijdag 13 februari 2009

En desondanks geloven we er nóg geen bal van!

Het Pentagon geeft ongelooflijke kapitalen uit om de publieke opinie te misleiden ten aanzien van de militaire avontuurtjes van het Verenigdestaatse régime. Een artikel van het Verenigdestaatse persbureau AP (Associated Press) -gepubliceerd in o.a. The Northern Virginia Daily van 5 februari 2009- meldt dat in de laatste vijf jaar het PR-budget van het Pentagon met 63% is gegroeid en in 2009 tenminste 4,7 miljard dollar bedraagt. Dit bedrag is berekend aan de hand van de begroting van het Verenigdestaatse ministerie van oorlog en andere documenten. Dit jaar heeft het Pentagon 27.000 mensen in dienst voor recrutering, advertenties en public relations.

Sheldon Rampton, de directeur van het Committee on Media and Democracy, dat de media-activiteiten van het leger volgt, zegt hierover: "We hebben een dusdanig massief apparaat dat het leger aan ons probeert te verkopen, dat het moeilijk is geworden om vragen te stellen over of dit niet te veel geld of overdreven is. [...] Naarmate de oorlog minder populair geworden is, hebben ze het nodig geoordeeld daar meer in te steken."

Militaire leiders vinden dat informatie een even belangrijk wapen is als tanks en geweren in een tijd waarin extremistische groepen websites hebben en video's verspreiden.

Pentagon-medewerkers zijn van plan dit jaar (via de Joint Hometown News Service) 5.400 persberichten, 3.000 televisieproducties en 1.600 radio-interviews uit te doen gaan (twee maal zoveel als in 2007). Deze worden aan de media aangeboden met de namen van de schrijvers/producenten, maar zonder vermelding van hun titels.

Ofschoon reclame en recrutering zijn toegestaan, is het bij wet verboden om propaganda los te laten op de Verenigdestaatse bevolking... De directeur van het Pentagon, Robert Hastings, ziet dat echter anders: "De rol van de PR is u de informatie te verschaffen, zodat u zelf een gefundeerde beslissing kunt nemen."

De inspecteur-generaal van het Pentagon publiceerde echter op 12 december 2008 een onderzoek, waaruit blijkt dat misschien toch de grenzen naar propaganda zijn overschreden.

Het zou me niks verwonderen als er naast al die binnenlandse propaganda informatie in de VS-media op alle Verenigdestaatse ambassade speciale leugenaars rondlopen, die niets anders te doen hebben dan de hele dag de Balkenendes, Merkels, Sarkozy's & Co. van deze wereld te hersenspoelen.
Misschien zou het een idee zijn als Obama de Pentagon-propaganda-afdeling zou laten sluiten in zijn Change-campagne. En natuurlijk de Verenigdestaatse oorlogen beëindigen, maar voorlopig lijkt hij daar niet veel voor te voelen.

Geen opmerkingen: