dinsdag 17 februari 2009

Normen en waarden? Om te kotsen!

De o-zo christelijke Balkenbende met haar gezeur over 'normen en waarden' weet niets beters te bedenken om de door haarzelf (als medeplichtigen aan de neoliberale, d.w.z. kapitalistische uitbuiting) mede veroorzaakte financiële crisis "op te lossen" dan door bankdirecteuren bonussen te blijven geven en door te bezuinigen op zaken die voor de zwakken in deze samenleving van belang zijn, zoals nu de persoonsgebonden budgets (PGB's). De woordvoerder van staatssecretaris Bussemaker legt het allemaal duidelijk uit: "Alleen de zware gevallen krijgen nog PGB toegewezen [...] en het aantal uren kan voor hen minder zijn." (zie Trouw vandaag)

Om te kotsen! Meer woorden hoef ik daar niet aan vuil te maken!

1 opmerking:

Thesingh zei

Hoezo stank? Langer doorwerken, minder en lagere uitkeringen. Maar een JSF die komt er wel! Hou toch op.

En zie je weer hoe de gelijkgeschakelde pers meedoet. Het wordt nog erger dan de jaren dertog. Eerst maandenlang roepen en bevestigen dat er niets aan de hand is. En dan ineens paniek zaaien.