zondag 15 februari 2009

Leesadvies: Repressie in Nederland

Als je houdt van het snuffelen in antiquariaten, of als je iemand anders kent die voor je wil zoeken (of zoek het op in je plaatselijke bibliotheek), kan ik je het volgende boek sterk aanraden:

Els Nicolas, Paul van Tongeren e.a., Repressie in Nederland, Van Gennep (Amsterdam), 1980

De flaptekst luidt:
Is Nederland een rechtsstaat? We zijn geneigd, ons politieke bestel in dat opzicht op z'n minst het voordeel van de twijfel te gunnen. De stelling van dit boek is dat dat steeds minder gerechtvaardigd is, dat er reden te over is voor waakzaamheid en zelfs voor wantrouwen.
Een rechtsstaat, al is het begrip vaag, heeft de pretentie maatschappelijke tegenstellingen te overbruggen, en haar burgers vrijheid en rechtsgelijkheid te garanderen. Nu de maatschappelijke tegenstellingen groter worden, blijkt de staat in toenemende mate te grijpen naar het wapen van de repressie.
Repressie in plaats van woningen voor woningzoekenden of werk voor werklozen. Repressie als enig antwoord op het protest tegen de gevaren van atoomenergie of tegen volkstelling en persoonsregistratie. Repressie omdat de overheid de verwachtingen die ze zelf op sociaal-economisch gebied heeft opgeroepen, niet meer waar kan maken. Repressie om technologische kwetsbaarheid af te schermen.
Tendenzen in onze buurlanden en in ons land zelf wijzen in de richting van toenemende repressie. 'Repressie in Nederland' is het eerste boek dat een poging doet om tal van op het eerste gezicht geïsoleerde verschijnselen tegen deze achtergrond met elkaar in verband te brengen, en op te roepen tot een alerte verdediging van de democratie.
Ofschoon het boek (of liever: juist omdat) het boek niet door één auteur geschreven is, maar een verzameling is van artikelen van verschillende mensen, biedt het een brede kijk op het onderwerp. De diverse artikelen, die nog steeds van een verrassende actualiteit zijn (ook al is intussen de repressie in Nederland al ettelijke stappen verder dan in 1980 te bevroeden was) zijn:
  • Het einde van de rechtsstaat? (Hein Stufkens)
  • Atoomenergie en repressie (Dave van Ooyen)
  • Registratie, repressie en privacy (Jan Holvast & Karel Sommer)
  • Repressie en etnische minderheden (Wietske Rinsampessy-Jetten & Elias Rinsampessy)
  • Een krakersoproer als einde en begin (Geert Mak)
  • Internationale ontwikkelingen (Anton Constandse)
  • Staat, economie en sociale strijd (Harrie Janssen & Arnoud Willem)

1 opmerking:

karel cs zei

Inderdaad. Misschien nog wel heftiger dan bij het verschijnen van het boek. Inmiddels hebben we in Nl. de identificatieplicht ingevoerd, is technologie met sprongen verder gegroeid. Is angst (Twin towers, terrorisme, vreemdelingen huiver etc.) drijfveer voor beveiliging geworden en storten we miljarden aan ''beveligingseuro's'' over ons heen. Privacy zoals wij het toen zagen bestaat niet meer.
Karel Sommer