dinsdag 24 februari 2009

De alleluya-mafia weet niet van ophouden.

(zie onder!)

In het februari-nummer van "hét magazine voor de overheid"
PM wordt een bladzijde besteed aan een interview met de CDA-senator Sophie van den Bijsterveld, die in haar recente boek Overheid en godsdienst, herijking van een onderlinge relatie te kennen heeft gegeven dat de Nederlandse overheid nauwere banden moet aanhalen met religieuze groeperingen. De scheiding tussen kerk en staat, vindt zij, is geen dogma: "De overheid heeft heeft religie lang gezien als een privéaangelegenheid, maar zij heeft ook een maatschappelijke dimensie", en daarvoor mag de overheid niet onverschillig zijn... Ze verwijst daarbij naar Rotterdam, waar de kerkelijke activiteiten "op het gebied van maatschappelijke zorg en hulpverlening de samenleving jaarlijks 110 miljoen euro" besparen. Ze is zelfs van mening dat de overheid godsdiensten moet kunnen subsidiëren.

Mevrouw is kennelijk vergeten waarom ooit de scheiding tussen staat en kerk is ingevoerd. Uiteraard is godsdienst een privé zaak, en uiteraard mag die niet uit gemeenschapsgeld gesubsidieerd worden. Godsdienst is iets tussen een individu en iets superieurs, waarin dat individu gelooft. Sterker nog, alle nog bestaande banden tussen de overheid en godsdienst moeten verbroken worden. Daartoe moet artikel 23 van de Nederlandse grondwet zodanig worden aangepast dat alleen het openbaar onderwijs nog door de staat (dus de belastingbetaler!) betaald wordt. Bijzonder onderwijs hoeft niet verboden te worden, maar dat moet particulier zijn en volledig betaald worden door de particulieren die dit onderwijs noodzakelijk vinden. Anderzijds moet ook dit bijzonder onderwijs voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen die ook voor het openbaar onderwijs gelden.

Het argument dat maatschappelijke activiteiten van de kerken de samenleving een hoop geld besparen, is al helemaal een onfris argument, kenmerkend voor de stereotypische Nederlandse gruttersmentaliteit.

Ene Kees van Helden (uit Urk) heeft intussen bedacht dat het in het
Darwin-jaar nodig is om iedereen ervan te doordringen dat de Evolutieleer van Darwin niet wetenschappelijk is en dat het bijbelse sprookje uit het boek Genesis juist wel de volledige waarheid bevat. Daarom wordt deze week bij ieder gezin in Nederland Kees' folder Evolutie of Schepping bezorgd. Ik heb er al diverse verhalen over gehoord, maar de folder zelf heb ik nog niet gezien (Ik krijg hem toch wel?), dus voorlopig onthoud ik me maar van commentaar - al wil ik wel kwijt dat ik niet kan begrijpen hoe iemand bereid is zich op te hangen aan een oud sprookjesboek, om niet te hoeven toegeven dat de Evolutieleer niet onjuist kan zijn - sterker nog: voortdurend wordt zij bevestigd door nieuwe opgravingen en ontdekkingen...

Intussen is er een website ingericht voor mensen die zich geen achterhaalde ideeën willen laten opdringen. De naam van de site is "Terug naar je maker" en dat is precies wat de bedoeling is: de ongevraagde alleluya-spam retourneren naar de vervuiler, Kees van Helden. Klik voor meer informatie over hoe je de brochure kunt terugsturen, en ook voor steunbetuigingen voor de actie op de volgende banner:

Geen opmerkingen: