donderdag 26 februari 2009

Dienstplicht 2.0

Dat hebben die nep-christenen, de nep-liberalen en de nep-sociaaldemocraten van de diverse Balkenbendes dan toch maar mooi voor elkaar. Binnenkort worden werklozen gedwongen om - als ze er niet in slagen ander werk te vinden (en dat wordt alleen maar moeilijker naarmate de werkloosheid stijgt) - gedwongen om voor het Ministerie van Oorlog te gaan werken. Ze zijn immers verplicht om passende arbeid te aanvaarden.

Artikel 26 van de Werkloosheidswet (te vinden bij Overheid.nl) legt uit wanneer het UWV, de instantie die de werkloosheidsuitkering betaalt, de uitkering "blijvend geheel" of "gedeeltelijk", weigert.

Artikel 24 legt verder uit wanneer "de werknemer" in de problemen komt, waarbij vooral de 4 onderdelen van punt b. van het eerste lid hier van belang zijn, namelijk wanneer hij "werkloos is of blijft, doordat hij:
  1. in onvoldoende mate tracht passende arbeid te verkrijgen;
  2. nalaat aangeboden passende arbeid te aanvaarden of door eigen toedoen geen passende arbeid verkrijgt;
  3. door eigen toedoen geen passende arbeid behoudt; of
  4. in verband met door hem te verrichten arbeid eisen stelt die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren."
Het derde lid van artikel 24 geeft verdere uitleg:
"Als passende arbeid, bedoeld in het eerste lid, wordt beschouwd alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd."
Ik vrees dat gewetensbezwaren tegen werken voor het Ministerie van Oorlog niet zullen gelden als "redenen van [...] geestelijke of sociale aard". En een beroep op Wet Gewetensbezwaarden Militaire Dienst is uiteraard niet meer mogelijk, omdat er in Nederland geen militaire dienstplicht meer bestaat.

In het laatste trimester van 2008 is het aantal vacatures bij het leger opgelopen tot ± 7600. Jack de Vries (de staatssecretaris van Oorlog) wil burgers proberen te vinden die 1500 van deze functies kunnen vervullen. Aldus heeft hij vandaag de Tweede Kamer schriftelijk laten weten. Degenen die een dergelijke functie aanvaarden hoeven geen militair te worden en zullen ook niet verplicht uitgezonden worden naar oorlogsgebieden. (re.public van vandaag).

Het zal er dus wel op uitdraaien dat binnenkort enkele duizenden werklozen een oproep zullen krijgen om zich te laten keuren voor "passende arbeid" bij het leger. En als je daar niet op wilt ingaan, dan krijg je gewoon geen uitkering meer. "Resistance is futile", zoals de Borg zegt...

Waar een economische crisis allemaal niet goed voor is!

Geen opmerkingen: