zondag 1 februari 2009

Misdadigers dienen hun slachtoffers schadeloos te stellen!

En dat geldt uiteraard ook voor misdadige régimes!

Het is dan ook volstrekt onacceptabel dat minister Verhagen er niet over "peinst" om gevangenen uit Guantánamo in Nederland op te nemen (PM, 23 januari), ook al suggereert de nieuwe Verenigdestaatse president dat hij anders het concentratiekamp niet kan sluiten. Er zijn zo'n 60 gevangenen, wier onschuld al is vastgesteld, maar die niet terug kunnen keren naar hun landen van herkomst, omdat ze daar vervolgd zouden worden. (Human Rights Watch, 9 januari)

Het is natuurlijk absurd dat de Verenigde Staten deze slachtoffers van hun misdadige politiek al bij voorbaat niet willen opnemen (al kan ik me best voorstellen dat de slachtoffers zelf niets meer te maken willen hebben met dat land), maar dat neemt niet weg dat ook Nederland (en Italië, Spanje, Polen, Groot-Brittannië en andere medeplichtige landen, althans de regeringen van die landen) door hun deelname aan de Bushiaanse koloniale oorlogen "tegen het terrorisme" ook een deel van de verantwoordelijkheid dragen.

Wat mij het meest redelijk lijkt is dat de Verenigde Staten bijvoorbeeld voor één jaar geen geld uitgeven aan steun voor Israel en dat geld dan bij wijze van schadeloosstelling (al kan de ellende van jarenlange martelingen en opsluiting nooit meer hersteld worden) verdelen over deze onschuldigen. Die kunnen dan met dat geld een nieuw bestaan opbouwen in een door henzelf uitgezocht medeplichtig land, waarbij ze dan van het nieuwe woonland alle mogelijke hulp moeten krijgen om de rest van hun leven nog een menswaardig bestaan te krijgen.

Geen opmerkingen: