woensdag 18 februari 2009

En zo zie je hoe mensen zijn...

Nadat de Nederlandse politiek ons maandenlang heeft proberen wijs te maken, dat het met de gevolgen in Nederland van de financiële crisis wel los zou lopen (omdat we een gezonde economie zouden hebben en veel reserves) kan het deksel dan toch eindelijk niet langer op de beerput blijven: Nederland zit in een zware recessie. Het NRC kopte gisteren zelfs: Cijfers CPB overtreffen zwartste scenario's: "Dit is veel ernstiger dan verwacht [...] De overheidsfinanciën slaan zwaar uit het lood," aldus Coen Teulings, de directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Teulings durft ook helemaal geen voorspellingen te doen over 2010 of later: "Over 2011 weten we al helemaal niets."

Aangezien de huidige CAO's zijn uitgegaan van een hogere inflatie, vindt Balkenende dat in de huidige situatie afspraken moeten kunnen worden herzien.

Van de andere kant gaan "economen" er -nog steeds volgens het NRC-artikel- van uit dat in 2010 het dieptepunt van deze recessie al bereikt lijkt te zijn. Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) lijkt daarvan uit te gaan. [Ikzelf heb er een hard hoofd in...]

Wouter Bos denkt zelfs dat nu de bodem al bereikt is... (Trouw van vandaag)

Intussen wordt de crisis wel op allerhande manieren misbruikt om de arbeidende klasse nog verder te pakken. Zo komt de laatste dagen ook het argument van de hogere AOW-leeftijd weer regelmatig ter sprake. In het Reformatorisch Dagblad werd eergisteren de econonoom Ward Romp van de Universiteit van Amsterdam [vreemd genoeg plaatst het Reformatorisch Dagblad daar een plaatje bij van de Vrije Universiteit, mogelijk om ons te misleiden, alsof het over de 'christelijke' Vrije Universiteit zou gaan?] aangehaald. Hij stelt weliswaar dat het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar Nederland niet uit de crisis haalt, en dat de in deze discussie gebruikte argumenten niet kloppen. Wél vindt hij het "een goed gebruik van de crisis" om die maatregel nu door te drukken.
Ik zou het eerder misbruik willen noemen...

En natuurlijk grijpt De Pers nog steeds elke gelegenheid aan om weer eens tegen de SP te trappen, omdat die partij wél opkomt voor degenen die de slachtoffers zijn van welke crisis dan ook, de arbeidende klassen en de uitkeringsgerechtigden (of dat nu werklozen zijn of zieken). Het Pers-artikel (van de hand van Dirk Jacob Nieuwboer) begint dan ook: 'Alsof er niks is veranderd, verklaart de SP bezuinigingen op de sociale zekerheid taboe'.

En zo hoort het dan ook. Degenen die van de sociale zekerheid afhankelijk zijn, hebben die ondersteuning nodig. Er zijn in Nederland genoeg mensen die de afgelopen decennia hun zakken gevuld hebben door de arbeidsklasse uit te buiten. Door hun kapitalistische uitbuiting is de huidige crisis ontstaan, dus het is niet meer dan logisch dat de rekening voor de oplossing van de huidige crisis door hen betaald moet worden.

Geen opmerkingen: