dinsdag 3 februari 2009

Let op je privacy!

Gisteren waarschuwde D. Andriesse in Alkmaar in een ingezonden brief in de Metro ervoor dat je wel degelijk bezorgd moet zijn voor allerlei zaken (zoals de OV-chip), waarvoor we allerlei persoonlijke gegevens moeten opgeven en waardoor tal van persoonlijke gegevens van ons geregistreerd zullen worden. Zoals hij/zij zeer terecht zei: "Je mist je privacy pas als je hem kwijt bent."

Afgelopen zaterdag maakte Webwereld melding van de gevolgen van fouten in de STIC-database van de Franse politie. Deze bevat gegevens over veroordeelden, verdachten én van slachtoffers. De database, waarin intussen zowat de helft van de Franse bevolking is opgenomen, bevat daarnaast echter ook talloze fouten. Door die fouten (tikfouten of grove blunders) zijn meer dan een miljoen Fransen hun baan kwijt geraakt of werden ze bij een sollicitatie afgewezen, omdat bijv. slachtoffers ineens als misdadigers geregistreerd zijn. Zie hier voor het rapport van de Franse instantie die toezicht houdt op de privacy (CNIL) aan de Franse premier François Fillon. En dan te denken dat er in Frankrijk eigenlijk al plannen bestaan voor een véél uitgebreidere database (ARDOISE), die echter voorlopig in de ijskast zijn opgeborgen, na kritiek van de CNIL.

De mensen die nu door de STIC-database (en dus de registratiezucht van de Franse overheid) benadeeld zijn, zullen ongetwijfeld "niets te verbergen" hebben gehad, maar het probleem is dat er in elk systeem fouten voorkomen. En hoe groter het systeem is, hoe groter en frequenter de fouten zijn, en hoe meer mensen erdoor benadeeld zullen worden.

Overheden moeten zich beperken tot het goed besturen van een land. Dat kunnen ze meestal niet eens! En als we dan zien hoe vaak overheden de burgers belazeren (denk maar aan de zoethouderijtjes van de diverse Balkenbendes over 'het zoet na het zuur', de talloze gebroken beloften van Wouter 'Draaikont' Bos of aan de op leugens en bedrog gebaseerde moordpartijen in Irak, Afghanisten, Gaza en talloze andere plaatsen), dan moeten we ons tot het uiterste verzetten tegen registratie van onze persoonlijke gegevens en tegen het samenvoegen van databases met privé-gegevens.

Geen opmerkingen: