woensdag 11 februari 2009

Financiële crisis (overgenomen artikel)

Op 10 februari heeft het Nieuw Republikeins Genootschap onderstaande brief aan alle leden van het parlement verstuurd.


Het bestuur van het Nieuw Republikeins Genootschap is oprecht verheugd over de aankondiging van de regering dat zij "niets meer uitsluit in de aanpak van de crisis". "Alle opties", aldus het kabinet, "inclusief de politiek onwaarschijnlijke" zullen worden bekeken. Dat betekent dus dat alle taboes en alle heilige huisjes in deze tijd van "financiële nood van ongekende aard" op de schop komen. Het Nieuw Republikeins Genootschap voegt aan de genoemde opties nog een andere, een meer logische en voordeliger toe, en wel:

  1. De onmiddellijke afschaffing van de monarchie met al haar directe en indirecte kosten. De topambtenaren die al een tijdje onder leiding van de hoogste ambtenaar bij Financiën achter de schermen bezig zijn, zullen binnenkort precies kunnen zeggen hoe groot het financiële voordeel van het verwijderen van dit stuk antiek uit onze samenleving is. Niet alleen levert het afschaffen van de monarchie ieder jaar miljoenen contant op aan de aan mevrouw, haar familie en haar ambtenaren niet-uitgekeerde salarissen op, maar zij bespaart op ongeveer alle departementen nog eens miljoenen aan ingediende declaraties, die mevrouw samen met de heer Zalm nu nog aan het onderzoeken zijn.

  2. Bij politieke onhaalbaarheid van de voorgaande optie zal er een ernstig beroep gedaan worden op de individuele leden van het koninklijk huis en de koninklijke familie om zich solidair te gedragen met het Nederlandse volk door - net zoals iedereen - eindelijk gewoon eens belasting te gaan betalen. Obscure fiscale sluiproutes zullen niet worden getolereerd.

  3. Bij onmiddellijke beëindiging van de, overigens ongrondwettelijke, belastingvrijstelling van deze familie zal één enkele blauwe enveloppe vermogensbelasting, geadresseerd aan Noordeinde 68 te Den Haag, de gehele noodlijdende transportsector voor het komendedecennium er in één klap bovenop helpen. Waarschijnlijker is zelfs, dat meerdere sectoren hier financiële verlichting door zullen ondervinden.

Niet alleen Republikeinen zullen de opruiming van dit eeuwenoude, overbodige en perperdure obstakel toejuichen, er zijn ook monarchalen, die - zich gegeneerd voelend door de privileges en de toegeëigende andere financiële voordelen - zullen instemmen met deze moedige, hoogst noodzakelijke financiële maatregel van het kabinet. Het zal stil worden op en rondom paleis Noordeinde.

Aan de redacties van de dag- en weekbladen is een afschrift van dit schrijven gestuurd.

Hoogachtend,
Het Nieuw Republikeins Genootschap


Overgenomen met toestemming van het Nieuw Republikeins Genootschap

Geen opmerkingen: