maandag 2 februari 2009

Hoe lang houdt de Balkenbende het nog vol?

Wat Balkenende bezield moet hebben om mee te doen aan de Bushiaanse invasie van Irak zal wel nooit duidelijk worden. Als hij al iets zegt, is het ongetwijfeld een leugen of een verhaspelde waarheid - dat kennen we van hem. Als hij serieus overtuigd was (Reformatorisch Dagblad van 6 februari 2003) dat de door Colin Powell gepresenteerde 'bewijzen' (Reformatorisch Dagblad, 5 februari 2003) onloochenbaar waren, dan moet hij ofwel volledig seniel zijn geweest (dat lijkt me onmogelijk), ofwel onder invloed verkeerd hebben van zeer krachtige drugs, danwel heel bewust de kluit belazerd hebben. Persoonlijk houd ik het op het laatste.
Zie ook mijn artikel Bewijsmateriaal? Onwijs materiaal! van 6 februari 2003.

Dat er nog steeds geen onderzoek is geweest naar de deelname aan deze oorlog is onacceptabel en bewijst voor de zoveelste keer (denk ook maar aan de Europese 'Grondwet', die door de bevolking in een referendum met een overweldigende meerderheid werd afgewezen, en later door de Balkenbende -zónder referendum- als 'Verdrag van Lissabon' werd goedgekeurd) dat het begrip 'democratie' in Nederland behoorlijk uitgehold is.

Voor de meest recente parlementsverkiezingen in Nederland (22 november 2006) stond als een van de punten in het verkiezingsprogramma van de PvdA een parlementair onderzoek naar de Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak. Helaas wilde de PvdA zo graag deelnemen aan de regeringscoalitie (met CDA en ChristenUnie) dat de partij het niet bezwaarlijk vond om deze -beslist niet onbelangrijke- verkiezingsbelofte te verbreken en te zwichten voor de chantage van Balkenende, die alleen met de PvdA wilde regeren in ruil voor de belofte dat het door de PvdA beloofde onderzoek niet zou plaatsvinden.

Gelukkig zijn er in Nederland nog mensen die wél waarde hechten aan de waarheid, zoals in dit geval het NRC, dat onlangs uitvoerig informeerde over een in een lade van het Ministerie van Buitenlandse Zaken weggemoffeld kritisch Irak-advies van 29 april 2003, waarin door juristen zelfs gevreesd wordt "dat Nederland een eventuele procedure voor het Internationaal Gerechtshof hierover zou verliezen". Het memorandum werd simpelweg opgeborgen met de aantekening „Goed opbergen in de archieven voor het nageslacht, de discussie is hiermee voor dit moment gesloten!”

Aangezien de PvdA-leden van de Eerste Kamer niet onder de chantage van de Balkenbende vallen, zijn daar inmiddels al wel de nodige vragen gesteld. Het Balkenkabinet had in december al nietszeggende antwoorden gegeven op 103 vragen. Zelfs de VVD vindt nu dat er onderzoek moet plaatsvinden.

Ofschoon door Richard L. Armitage (de voormalige Verenigdestaatse onderminister van Buitenlandse Zaken) in een interview met regionale GPD-kranten gesteld wordt dat Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak een voorwaarde was voor de benoeming van Jaap de Hoop-Scheffer tot secretaris-generaal van de NAVO, wordt dat door Balkenende ontkend (zie o.a.
de Stentor van 29 januari).

Ik ben zéér benieuwd naar de uitslag van de parlementaire enquête - en ook naar de consequenties daarvan voor Balkenende en zijn medeplichtigen.

Geen opmerkingen: