zaterdag 28 februari 2009

Wat hebben we aan Obama?

Obama gaf gisteren bij een toespraak op de legerbasis Camp Lejeune aan dat de gevechtshandelingen in Irak op 31 augustus 2010 beëindigd zullen zijn. Nadat duizenden in Irak gelegerde soldaten naar Afganistan zullen zijn overgebracht, moeten er gedurende anderhalf jaar toch 35.000 tot 50.000 soldaten in Irak achterblijven ter ondersteuning van het Iraakse leger en voor bestrijding van het terrorisme. "De toekomst van Irak is nu zijn eigen verantwoordelijkheid", in de woorden van Obama. "We zullen het nastreven van het volmaakte niet in de weg laten staan van haalbare doelen. [...] We kunnen Irak niet vrijmaken van iedereen die zich verzet tegen Amerika of die sympathiseert met onze tegenstanders. We kunnen niet blijven patrouilleren in de straten van Irak totdat ze helemaal veilig zijn, en we kunnen ook niet blijven totdat de eenheid van Irak vervolmaakt is." [...] De Verenigdestaatse soldaten hebben "jaar na jaar [gestreden] om de Iraki's deze kans te bieden om te kiezen voor een betere toekomst. Nu moeten we het Iraakse volk vragen die kans te grijpen." (N.Y. Daily, vandaag)

Ofschoon Obama in dezelfde toespraak te kennen gaf dat de Verenigde Staten moeten streven naar een beter contact met met name Syrië en Iran, is het duidelijk dat de koloniale oorlog in Afghanistan met verhoogde kracht moet worden voortgezet.

Waar ging de oorlog in Irak ook weer over? Volgens Colin Powell over massavernietigingswapens (die echter nooit gevonden zijn), later om het uit de weg ruimen van Sadam Hussein, die een dictator was (ook al werd hij eerder krachtig gesteund door de VS - en door Groot Brittannië) en om het Iraakse volk 'democratie' te brengen.

Uit Obama's toespraak krijg ik echter de indruk dat het ging (gaat) over het uit de weg ruimen van de tegenstanders van de Verenigde Staten, dus helemaal niet over het welzijn van de Iraakse bevolking. Daarom moeten die 35.000 à 50.000 soldaten natuurlijk in Irak blijven, om ervoor te zorgen dat de Verenigdestaatse olie- en andere belangen beschermd worden. De nieuwe Verenigdestaatse ambassade in Bagdad, bijgenaamd "Fortress America", die een terrein met een oppervlak van 42 ha beslaat in de "Groene Zone" in Bagdad, biedt mogelijkheden te over om ook na de genoemde anderhalf jaar nog een groot aantal Verenigdestaatse militairen in Bagdad te handhaven...

Geen opmerkingen: