zaterdag 19 november 2005

Activist vermoord... maar door wie?

Afgelopen dinsdag is Louis Sévèke vermoord. Eén ding is daarbij in ieder geval duidelijk: hij is níet door een allochtoon of door een zogenaamde linkse activist doodgeschoten, anders had heel Nederland al op zijn kop gestaan.

Dat het bij Volkert van der G. en Mohamed B in werkelijkheid niet zozeer om een allochtoon of om een activist ging, maar veeleer om mensen die om wat voor reden dan ook een zending meenden te moeten volbrengen (en dus in feite maatschappelijk gezien niet toerekeningsvatbaar zijn/waren) is voor het
gesundes Volksempfinden niet belangrijk.

Het argument dat ik de afgelopen dagen wel gehoord heb -dat Theo van Gogh landelijk bekend was en Louis Sévèke niet- gaat m.i. niet op, want naast die landelijke bekendheid van Theo van Gogh heb ik ook regelmatig gehoord/gelezen (en lang niet alleen van allochtone zijde) dat Van Gogh de aanslag zélf met zijn recht-voor-zijn-rapige manier van discussiëren over zich had afgeroepen.

Overigens: doorredenerend vanuit de denkwijze van Theo's verantwoordelijkheid voor zijn eigen gruwelijke dood, dringt zich wel de énige logische schuldige op voor de moordenaar (of de opdrachtgever van de moord) op Sévèke.

Het motief zou zijn begaanheid met de strijd voor de burgerlijke vrijheden kunnen zijn. Hij probeerde immers -met argumenten en na grondig en gedreven onderzoek- misbruiken door de politie en de BVD en de AIVD te bestrijden. Twee jaar geleden schreef hij al in
Trouw over het risico dat onschuldigen veroordeeld zouden kunnen worden op basis van geheime informatie.
Het zou mij dus niet verbazen wanneer de AIVD op een of andere schimmige manier achter deze moordaanslag zou zitten. Tenslotte opereert deze club in een ondoorzichtig schemergebied, dat zich feitelijk aan controle onttrekt.

En misschien is het zelfs wel de bedoeling van deze moord om alle columnisten en andere critici van de neo-liberale politiek te waarschuwen dat ze met vuur spelen. Een beetje zoals wat in andere dictaturen gebeurde (onder o.a. Stalin, Hitler, Franco, Pinochet, Sadam Hussein, ...).

Geen opmerkingen: