zaterdag 19 november 2005

Nederland, land van de onbegrensde hypocrisie (vervolg)

Wat zijn we in Nederland toch allemaal bewust bezig met de mensenrechten en met de menselijkheid in het algemeen...

Toen er in Beslan verleden jaar bij een poging gijzelaars uit een school te bevrijden veel doden vielen, stond 'onze' minus-ter van buitenlandse zaken met de omineuze naam Bot vooraan om de Russische president Putin' te kapittelen over de slechte staat van de mensenrechten in Rusland, maar intussen worden grote criminelen in Nederland niet meer door de geëigende instanties opgepakt en gestraft, maar door een soort zelfreiniging van de criminelen zelf.

Intussen worden onschuldigen (wier enige 'misdaad' is dat zij een beter leven willen) zonder meer opgesloten in een brandgevaarlijke gevangenis, worden hun gegevens nog vóór hun uitzetting doorgespeeld aan enge régimes (ook al beweert minus-ter Verdonk tegen beter weten in dat dat niet het geval is). De verantwoordelijke minus-ters (de bekende exponenten van het Balkinisme Donner en Verdonk) hadden beloofd dat 'uit te zetten vreemdelingen' tot 3 maanden op zogenaamde detentieboten in de Rotterdamse haven zouden kunnen blijven zitten, maar (alsof 2 à 3 maanden in krappe cellen al niet erg genoeg is) sommigen zitten er al langer dan 6 en in sommige gevallen zelfs 10 maanden. Volgens Ruys, voorzitter van een (zogenaamd) onafhankelijke toezichthoudende commissie, is dat echter de schuld van de mensen zelf, omdat ze hun papieren niet afgeven, of aan de ambassades van hun landen...

Schandalig wat die mensen allemaal doen... Van de 25 uit de uitgebrande gevangenis op Schiphol afkomstige gevangenen, hebben er "liefst 25 [...] een valse naam opgegeven", aldus Ruys. Ja, nee, dan verdienen ze ook een ernstige straf...

Intussen wil het Minus-terie van 'Justitie' nog twee nieuwe bajesboten inrichten... (Informatie uit NRC/Handelsblad van 16 november).

Geen opmerkingen: