dinsdag 15 november 2005

Misverstanden over CIA

Volgens Eurocommissaris Frattini zijn de geheime CIA-kampen in Polen en Roemenië (als ze bestaan) misdadig. (Spits van vandaag)

Laat ik het duidelijker stellen: De CIA en alle geheime diensten zijn misdadig, zelfs al is hun bestaan bij wet geregeld. Door deze clubs (waaronder ook de AIVD) worden regelmatig mensenrechten geschonden en de slachtoffers van hun gespioneer kunnen zich daartegen niet eens doeltreffend verzetten, omdat veel van het 'bewijsmateriaal' geheim gehouden wordt.

Geen opmerkingen: