vrijdag 4 november 2005

Verdonk spreekt slecht Nederlands - of het is nóg erger

Ik hoorde enkele minuten geleden op de radio (het nieuws op Arrow Classic Rock) dat minus-ter Verdonk "aangeslagen" was, nadat er een projectiel door het raam van haar werkkamer was gekomen. Toen onlangs elf onschuldigen, die door het (mede door haar uitgevoerde) beleid levend verbrandden, was haar reactie -nog voordat er een onderzoek was uitgevoerd- dat het (nauwelijks aanwezige, zoals uit andere berichten blijkt) personeel "adequaat" gehandeld had.

Ik kan me dus niet voorstellen dat ze het woord "aangeslagen" gebruikt in de gewone betekenis van het woord ("uit zijn evenwicht gebracht => onthutst" volgens het on-line woordenboek van Van Dale). Het moet dus wel een poging zijn ook in de volgende editie van de Grote Van Dale opgenomen te worden met een eigentijds woord voor "het slachtoffer geweest zijn van een aanslag". Inderdaad, dan is "ik ben aangeslagen" wel sneller gezegd!

Het nieuwsbericht op de radio was niet erg verhelderend, want uiteraard kan een steen ook een projectiel zijn.
NOS Teletekst, meldt echter dat het om een door het raam geschoten kogel gaat.

Tja, het is uiteraard nooit goed om geweld te gebruiken, en ik wil het dan ook zeker niet rechtvaardigen, maar ik kan me van de andere kant best voorstellen dat mensen zo wanhopig worden wanneer ze steeds tegen de ondoordringbare, gevoelloze, a-sociale en onchristelijke muur van het balkenkabinet aanlopen, dat ze gekke dingen gaan doen. De één pleegt zelfmoord, de ander roept 'boe' als een van de schuldigen zich aandient of bespuwt haar, en nog een ander schiet een kogel door het raam. Voorlopig ga ik er van uit dat het niet de bedoeling is geweest iemand te beschieten (wat was het voor een kogel? een schot hagel of een kogeltje uit een luchtbuks? Dat soort detail lijkt me uiterst belangrijk om de intenties van de schieter te begrijpen).

Het is allemaal niet goed te praten, maar het komt wel een beetje schijnheilig over om daar nu schande over te roepen, terwijl het regime met enkele pennestreken grote groepen mensen de armoede en de ellende indrijft. Niet iedereen wil wachten totdat de god van Balkende Ellende de schuldigen straft - en veel mensen hebben ongetwijfeld het vertrouwen in deze god, die deze ellende ongestraft laat voortduren, allang verloren.

Geen opmerkingen: