dinsdag 1 november 2005

Wat doen we met de PRDV van Peter R.?

Tja, gezien het feit dat ik sterk de indruk heb dat de PRDV het vacuüm probeert op te vullen dat is ontstaan door het imploderen van de LPF, is de kans klein dat ik op deze partij zal stemmen, omdat ik me absoluut niet kan/kon vereenzelvigen met de ideeën van de LPF.

Dat neemt niet weg dat Peter R. in zijn Proclamatie toch enkele ideeën geponeerd heeft die mijn sympathie hebben, en meer sympathie dan ik ooit voor die van de LPF gevoeld heb:
- de mogelijkheid om door middel van een referendum na te gaan of de Tweede Kamer wel de wil van het volk vertegenwoordigt;
- de uitscheiding van de koning uit de regering en het opheffen van de bescherming tegen majesteitsschennis (dit zou een stap kunnen zijn naar opheffing van de monarchie!);
- functies worden niet toegewezen aan weg te promoveren politici, maar -na open sollicitaties- aan de beste kandidaat;
- politici en ambtenaren die ernstig te kort schieten zullen daarvan de consequenties moeten aanvaarden;
- nieuwe verkiezingen wanneer 2/3 van de kiesgerechtigden dat wil;
- het voorgestelde correctieve referendum;
- verhoging van de ontwikkelingshulp van 0,8 naar 1,0%;
- bevriezing van leges voor verplichte documenten e.d. (zouden van mij wel verlaagd mogen worden naar € 0,00 - tenslotte is het wel een érg gemakkelijke manier om geld te verlangen voor verplicht gestelde stukken);
- geen verdere beperking van de vrijheid van meningsuiting in het kader van terrorismebestrijding (in andere kaders toch ook niet, hoop ik?);
- geen subsidie voor bijzonder onderwijs (uitstekend punt, dat ik hier en elders ook al herhaaldelijk heb vermeld);
- gratis openbaar vervoer (idem);
- sociale dienstplicht;
- softdrugs krijgen dezelfde status als tabak en alcohol, en het gebruik wordt gelijkelijk ontmoedigd.

Zaken waarmee ik het echter niet eens ben zijn:
- verhoging van de kiesdrempel naar 3 à 5%;
- opheffing van de Eerste Kamer;
- verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar. Dit pakt uiterst nadelig uit voor mensen die al op vrij jeugdige leeftijd zijn gaan werken, vaak in zware beroepen, waardoor ze theoretisch 51 jaar lang zouden kunnen moeten werken (16-67 jaar). Redelijker zou het mij lijken om te stellen: verhoging naar 67 jaar, of na 40 (of desnoods 45) arbeidsjaren 65 jaar handhaven.
- de grote aandacht voor topsport. Sport is uitstekend, maar topsport heeft meer te maken met geld en roofbouw op de gezondheid dan met sport.

En zaken die me niet warm of koud maken:
- rechtstreekse verkiezing van de minister-president, hoewel dat natuurlijk wel een eerste stap zou kunnen zijn naar verkiezing van een president (en dus naar een republiek);
- rechtstreekse verkiezing van de burgemeester (lijkt heel democratisch, maar heeft vooral een symbolische waarde).

En tenslotte zijn er nog enkele zaken waarover ik mijn twijfels heb (zoals het verminderen van de bureaucratie en 'regels uit Den Haag'), omdat ik onvoldoende weet hoe dat ingevuld/uitgevoerd zou moeten worden.

Als taalkundige ben ik in ieder geval niet bepaald gelukkig met de zin "Het partijbureau van de PRDV [...] is [...] overstroomt door aanmeldingen voor vrijwilligers [...]" meteen in het eerste artikeltje dat opvalt op de website van de PRDV...

Geen opmerkingen: