zaterdag 5 november 2005

Bush wel degelijk échte oorlogsmisdadiger, toch?

Zojuist de Volkskrant van gisteren doorgelezen (soms heb ik geen tijd om alles snel te lezen; er liggen nog diverse andere kranten te wachten) en vond daar op de voorpagina een artikel, waaruit je zou kunnen afleiden dat Saddam Hussein wel degelijk bereid was om af te treden om zo een Verenigdestaatse aanval op Irak te voorkomen.

Helaas lukte het hem niet om tijdig met andere Arabische staten tot overeenstemming te komen over een oplossing. En dat verklaart meteen waarom George Double-Me ineens zo'n grote haast had met zijn oorlog. Stel je voor dat Saddam zich zou hebben teruggetrokken voordat de olie-oorlog was begonnen... Dan had Bush meteen naar zijn nieuwe kolonie kunnen fluiten!

Van de andere kant zou het wel veel beter geweest zijn voor de duizenden doodgebombardeerde Irakezen en eigenlijk voor de hele wereld: de Verenigdestaatse bevolking zou zich niet hebben kunnen laten chanteren om dit leeghoofd nog eens te kiezen en tevens zou het niet zo gemakkelijk zijn geweest om overal onder het mom van terreurbestrijding vrijheidsbeperkende maatregelen door te voeren.

Ik begin nu ook steeds beter te begrijpen waarom de VS zo grote bezwaren heeft tegen het internationaal gerechtshof voor oorlogsmisdaden in Den Haag. Je moet er toch niet aan denken dat de grote steun en toeverlaat voor de wapen- en olie-industrie door dat tribunaal vervolgd zou worden.

Van de andere kant kunnen misschien Balk, Blair, Aznar en diverse andere politici wél voor die rechtbank gedaagd worden wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden? Tenslotte hebben ze moedwillig 'hun' respectievelijke bevolkingen misleid en soldaten beschikbaar gesteld voor deze onwettige en niet grechtvaardigde aanvalsoorlog.
Of zouden ze door gebruik van alcohol of drugs -of door domheid?- niet in staat zijn geweest tot een goed oordeel te komen? Of misschien waren ze wel vreselijk bang om anders na hun 'regeer'periode niet voor leuke commissariaten in aanmerking te komen bij grote multinationals? Dat is natuurlijk ook nog een mogelijkheid!

Geen opmerkingen: