dinsdag 1 november 2005

Michiel de Ruyter en andere 'helden'

In Trouw van gisteren wordt bericht over een oproep van VVD-kamerleden Szabo en Balemans om in 2007 Michiel de Ruyter, 400 jaar na zijn geboorte, officieel te herdenken. Volgens deze lieden zou hij een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor de jeugd. Bovendien zou een dergelijke herdenking de nationale identiteit versterken en het zou de vaderlandse geschiedenis (ik zou de VVD-ers bijna citeren als 'vaderlandsche geschiedenis') meer waardering geven.

Het enige leuke aspect dat ik daarbij kan bedenken dat het vaderland van Michiel de Ruyter een republiek was, een REPUBLIEK! Maar verder past De Ruyter eigenlijk alleen in hezelfde rijtje als andere nationale helden, zoals Piet Hein, een ordinaire zeerover, en Willem van Oranje (ook wel genoemd Willem de Zwijger, omdat hij meestal zijn mond hield, aangezien hij nauwelijks Nederlands sprak), die zijn koning (hij had trouw gezworen aan de koning van Spanje) verried en daarom dan ook terecht, conform de wettelijke gebruiken uit het grauwe verleden, ter dood veroordeeld, vogelvrij verklaard en ter dood gebracht werd.

Allemaal fraaie voorbeelden voor onze jeugd: een vechtlustige soldaat (De Ruyter), een zeerover (Hein) en een opportunist, die uit eigenbelang zijn koning verried.

Als ik er goed bij nadenk, begin ik misschien toch te begrijpen waarom met name de VVD herhaaldelijk haar best doet om de Nederlandse 'nationale helden' zo op de voorgrond te plaatsen. Dit kan alleen de bedoeling hebben om ons te wijzen op het voorbeeld van Willem van Oranje, zodat wij het Nederlandse koningshuis verraden. Althans verraden? Ik heb Bea nooit trouw gezworen, en ik heb ook weinig bewondering voor haar als persoon (en over haar 'functie' wil ik het al helemaal niet hebben). Terwijl haar moeder Juliana in ieder geval nog volop menselijke karaktertrekken had, probeert Bea zich op een soort tussenniveau tussen god en de mensen te plaatsen, wat alleen al blijkt uit het feit dat zij als 'majesteit' wil worden aangesproken (Juliana luisterde vriendelijk als ze met 'mevrouw' werd betiteld).

Na het verraad van de monarchie, moet dan Nederland worden omgevormd tot een republiek, tenslotte het 'vaderland' van Michiel de Ruyter.

En naar het voorbeeld van Piet Hein moeten dan natuurlijk de onrechtmatig verkregen en overdreven rijkdommen van sommigen weggehaald en in de schatkist gestort worden...

Misschien moeten we het voorstel van de heren toch nog eens zorgvuldig bestuderen...

Geen opmerkingen: