zaterdag 26 november 2005

Teleurstellende teleurstelling

Ik was nog bijna vergeten te berichten over het (achteraf) frustrerende bericht dat ik zo'n 2 weken geleden hoorde in een nieuwsuitzending van Radio Nacional de España. Terwijl ik iets zat te lezen, hoorde ik vaag iets over mensen die teleurgesteld waren in Oranje.

Helaas, toen ik luisterde naar de details, bleek het te gaan om Oekraïne, waar de bevolking al na slechts één jaar teleurgesteld was in de Oranje Revolutie.

Dat is heel wat vlugger dan in Nederland, waar de grote meerderheid van de bevolking na bijna 2 eeuwen nog niet in de gaten heeft dat ze met een volstrekt overbodig koningshuis opgezadeld zit.

En dat allemaal omdat de Nassaus (die alleen via allerlei truukjes de naam Oranje kunnen rechtvaardigen) er toch na de Napoleontische tijd, in slaagden de macht naar zich toe te trekken, ongetwijfeld door maximaal te profiteren van de verwarring na het plotselinge vertrek van de Fransen. Willem I werd met een hoop tam-tam in 1814 ingehuldigd, ondanks het feit dat hij in 1802 had erkend dat uitsluitend de Fransen souverein waren in Nederland.

Enfin, ik verwacht niet dat ik de Nederlanders zal kunnen bekeren tot republikeinen. Degenen die toch wat meer zouden willen weten over de avonturen en streken van de (echte en onechte) Oranjes wordt van harte het boekje
Oranje zonder mythe van Anton Constandse (stichting Pamflet, Amsterdam, © 1980) aanbevolen.

Geen opmerkingen: