zondag 13 november 2005

Slechte berichtgeving over eng geval

De Volkskrant had eergisteren een kort berichtje over een man van 28 jaar, die 4 kinderen had verwekt bij zijn 21-jarige zuster en die vanwege incest tot 2,5 jaar cel veroordeeld is.

Het klinkt eng, en ik denk dat het dat ook wel is, maar niet alleen vanwege de incest. Het is in ieder geval kwalijk (vind ik) dat dit berichtje zonder achtergrondinformatie gepubliceerd is, omdat zo de werkelijk akelige aspecten zich onttrekken aan het beeld van de Nederlandse lezer.

Uit diverse Duitse bronnen (WDR, MDR, Die Welt, Der Spiegel, Die Freie Presse) is de situatie redelijk te reconstrueren. Beiden (Patrick en Susan) zijn gescheiden opgegroeid (de -door zijn ouders mishandelde- Patrick werd op een leeftijd van 4 jaar, dus voordat zijn zus geboren was, voor adoptie afgestaan) en pas in 2000 (toen hij 23 was), lukte het hem zijn biologische moeder te vinden, met zijn 16-jarige halfzuster. Toen kort daarna zijn moeder overleed, bleven beiden samen wonen, eerst in een soort vader-dochter relatie, later een liefdesrelatie. Hieruit zijn uitsluitend 4 kinderen geboren, waarvan alleen de jongste nog bij haar moeder is.

Erg kwalijk in dit geval is, dat de boulevardpers de beiden voortdurend in een kwaad daglicht gesteld heeft.
Verder, en dat is eigenlijk misschien nog wel erger (de pers kan tenslotte -theoretisch althans- vervolgd worden), valt op dat de veroordeling (dit is overigens al de derde veroordeling van Patrick, alledrie wegens incest met zijn zus) is uitgesproken op grond van artikel 173 van het Strafgesetzbuch (Strafwetboek), dat incest ("bijslaap tussen broer en zuster") strafbaar stelt, maar niet het incestueus verwekken van kinderen, bijvoorbeeld wanneer dit via kunstmatige inseminatie plaatsvindt. Het vreemde is verder dat anale of orale incest ook weer niet strafbaar is.

De verdediging is van mening dat het strafartikel in strijd is met het grondrecht van sexuele zelfbestemming en of vrije gezinsvorming, en wil dan ook met de uitspraak naar het Bundesverfassungsgericht (letterlijk: federaal constitutioneel gerechtshof).

Pikant detail: in de Benelux-landen, maar ook in Portugal, Japan, diverse Latijns-Amerikaanse landen en zelfs in Turkije is incest niet strafbaar...

Geen opmerkingen: