zaterdag 19 november 2005

Houdt Bush het vol tot aan het eind van zijn "term"?

Het schijnt nu toch wel écht over te zijn met de steun van de Verenigdestaters voor de door hen (zij het maar nipt, en misschien nog wel frauduleus) herkozen George Double-Me Bush.

De Washington Post maakte afgelopen woensdag melding van toenemende druk vanuit de Verenigdestaatse Senate om de US-soldaten terug te trekken uit Irak. Met 79 tegen 19 stemmen keurde de Senate een besluit goed, waarin 2006 wordt aangewezen als "een periode van een significante overgang naar volledige Iraakse souvereiniteit ... waarbij de voorwaarden gecreëerd moeten worden voor een gefaseerde terugtrekking van US-eenheden uit Irak".

Heel betekenisvol is dat dit besluit berust op een Republikeins tegenaanbod op een eerdere en verdergaande resolutie van de Democraten, waarin al een concrete uitwerking van de terugtrekking uit Irak werd geëist.

Het feit dat bij recente verkiezingen zittende Republikeinen door Democraten verslagen werden, zal in de Senate ongetwijfeld meegespeeld hebben.

Geen opmerkingen: