dinsdag 8 november 2005

Nog effe de ellende aanwakkeren?

Erdogan, de Turkse premier, heeft verklaard dat de gewelddadigheden in Frankrijk het gevolg zijn van het Franse verbod op hoofddoekjes. (Metro vandaag)

Zou deze brave man zich in de Franse geschiedenis verdiept hebben? Zou hij weten dat een groot deel van de buitenwijken van Parijs al sinds eind jaren 1960 probleembuurten zijn? Dat de bevolking zich daar al lang tweederangs burgers voelt, ook toen er nog niet over hoofddoekjes gezeurd werd? Vermoedelijk niet.

Maar het is inderdaad wel een gemakkelijke manier om te scoren om zo de Fransen te straffen voor de afwijzing van de Europese 'grondwet'. Het zou me niet verbazen wanneer de pers in Turkije (ik spreek helaas geen Turks) bij de berichtgeving over die afwijzing extra nadruk gevestigd had op de bezwaren die veel Fransen (en ook Nederlanders trouwens) hebben tegen een toetreding van Turkije tot de UE. De gedachte is absurd, maar ook de daarop gelegde nadruk, want die 'grondwet' heeft geen enkele invloed op de toetreding van Turkije of andere landen.

Geen opmerkingen: