zondag 13 november 2005

Nederland een democratie?

Artikel 7, 3e lid van de Nederlandse Grondwet: Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen [pers, radio en televisie] heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan [...].
Artikel 7, 4e lid: De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.


De bovenstaande artikelen garanderen de vrijheid van meningsuiting, tenzij voor commerciële reclame (die dus aan aanvullende regels onderworpen kan worden).

Desondanks zijn de afgelopen dagen in diverse plaatsen (de Volkskrant noemde afgelopen vrijdag Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Groningen) spandoeken weggehaald met teksten tegen minus-ter Verdonk.

In Amsterdam werd opgetreden omdat 'sommige teksten [niet alle dus!] smadelijk zouden zijn' voor Verdonk - er wordt niet bij vermeld of ze zelf een klacht had ingediend. Op 10 november zijn zelfs 4 activisten van de Internationale Socialisten (volgens de Nieuwsbrief van de Internationale Socialisten van 11 november) opgepakt, omdat ze op de Hogeschool van Amsterdam handtekeningen aan het ophalen waren om het aftreden van Verdonk te eisen.
D
e Volkskrant heeft het over vier 'krakers', die geblinddoekt en geboeid afgevoerd werden, nadat ze spandoeken bevestigd hadden. Twee anderen waren eerder al op straat aangehouden. Een politieman in burger had gemeld dat er uit een krakerspand geschoten zou zijn, maar uiteindelijk werd alleen een accuboor aangetroffen.
Of het in beide gevallen om dezelfde 4 personen gaat, is mij niet duidelijk, maar een zekere misleiding van overheidswege is niet écht onmogelijk (helaas!)


In Groningen werd door de brandweer een spandoek met de tekst "Verdonk over tien jaar: 'Ich habe es nicht gewusst'" verwijderd op grond van de plaatselijke politieverordening.
Uit het krantebericht blijkt niet wat voor politieverordening dat was, maar ik meen dat het belangrijk is om op een belangrijk aspect te wijzen van het artikel over de vrijheid van meningsuiting.
I
n artikel 6 van de Grondwet (godsdienstvrijheid) en artikel 9 (vrijheid van vergadering en betoging) wordt namelijk nadrukkelijk vermeld dat "de wet [...] regels [kan] stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden"dat wél aangegeven, evenals in artikel 8, zij het in andere woorden: "Bij wet kan dit recht (het recht van vereniging) worden beperkt in het belang van de openbare orde." Het is beslist niet vrijblijvend dat deze beperking niet is opgenomen in artikel 7. Ik heb zelf daarom sterk het idee dat de Groningse overheid met de toegepaste verordening de Grondwet geweld aandoet.

Nog steeds volgens het artikel in de Volkskrant verschijnen recentelijk teksten als "Rita moordwijf" en "Rita molenaar". Nou gaat het mij te ver om Verdonk als moordenaar te betitelen (ik kan me althans niet voorstellen dat zij ooit moorddadige bedoelingen heeft gehad), maar dat neemt niet weg dat het beleid dat zij mede uitvoert wél verantwoordelijk is voor minstens de 11 doden van 26 october en een hoop verdere ellende - en gezien het enthousiasme waarmee zij de betreffende regels uitvoert, mag haar ook wel een grote persoonlijke betrokkenheid bij het menselijk leed van de overledenen, hun familieleden en vrienden en van alle uitgezette 'illegalen' worden aangerekend.

Geen opmerkingen: