zaterdag 19 november 2005

Democratie op z'n Verenigdestaats

Toen het standbeeld van Saddam Hussein van zijn sokkel getrokken werd, kwamen tal van westerse politici zowat spontaan klaar, want dit was het einde van diens dictatuur (en van zijn controle over de Iraakse olie, al werd dit nooit gezegd) en nu zou de Iraakse bevolking eindelijk ook de zegeningen van de democratie kunnen genieten.

Inmiddels heeft de Islam een veel grotere vinger in de Iraakse pap gekregen dan tijdens het vermaledijde régime van de (overigens beslist onfrisse) Saddam Hussein, waardoor de tegenstellingen tussen de diverse stromingen in de Islam nu ook veel geprononceerder zijn dan tijdens het régime van de -door het 'westen' in het zadel geholpen en gehouden Saddam Hussein. Inmiddels worden er schijnbaar steeds grootschaliger zelfmoordaanslagen gepleegd, en de Verenigdestaatse troepen bombarderen af en toe straten plat, om in 'precisie-bombardementen' een terrorist te doden.

Enkele weken geleden is een 'grondwet' goedgekeurd (ik denk dat de campagne van het marionettenrégime nog gekleurder was dan die van het Nederlandse régime voor de Europese 'grondwet'), op grond (o.a.) waarvan de Iraakse grondstoffen nu legaal kunnen worden geëxploiteerd door westerse bedrijven.

De democratisering gaat intussen vrolijk door. Net zoals de CIA geheime gevangenissen heeft, waarin (met steun van 68% -ACHTENZESTIG PROCENT!- van de Verenigdestaatse bevolking) gevangenen gemarteld mogen worden, gebeurt dit natuurlijk in Irak nu ook... Op 16 november meldde NRC/Handelsblad dat in een gevangenis van het Iraakse minus-terie van binnenlandse zaken 173 'gevangenen aangetroffen waren van wie velen uitgehongerd en mishandeld'. Volgens een sunnitische leider: "Om één terrorist te vinden houden ze honderden onschuldige burgers aan en folteren ze hen", en die 'ze' zijn dan de overwegens shi'itische commando-eenheden van het minus-terie van binnenlandse zaken. Tja, net zoiets als honderd mensen doodbombarderen om één terrorist te doden...

Geen opmerkingen: