maandag 7 november 2005

Leuke mogelijkheid voor rookgordijn!

Enkele minuten geleden hoorde ik op het radionieuws dat gebleken was dat de brand in de gevangenis op Schiphol door een van de gevangenen is aangestoken.

Dit is natuurlijk een ideale mogelijkheid voor Donner, Verdonk en de andere medeplichtigen aan deze ramp om de schuld op de schouders van deze 'brandstichter' te schuiven, waarbij ze er gemakshalve maar even niet aan denken dat dit ook geen 'fikkie' uit balorigheid was, maar de daad van een wanhopige (wanhopig door de uitzichtloze situatie waarin hij door het asociale beleid van Balk & Co. was terechtgekomen).

De hoofdverantwoordelijkheid voor de elf doden en de gewonden blijft dus nog steeds liggen bij het Balkenkabinet (door de onmenselijke wetgeving) en op details bij Donner (die gekozen heeft voor cellen die bij brand niet automatisch geopend kunnen worden, om zo ontsnappingen te voorkomen; die als minus-ter ook verantwoordelijk is voor het minus-terie van justitie, dat tot het uiterste heeft bezuinigd op de bewaking en ongetwijfeld ook de bouw van het complex door de goedkoopste aannemer heeft laten uitvoeren, en kennelijk niet al te zeer problemen heeft gemaakt over de veiligheid binnen het complex), Verdonk (met de nimmer aflatende ijver, waarmee ze zich op ongelooflijk harteloze wijze blijft inzetten voor het uitzetten van mensen die alleen maar een menswaardig leven willen), en alle anderen die op een of andere manier meegewerkt hebben aan dit beleid (en dan bedoel ik natuurlijk niet de gevangenbewaarders, of de politie-agenten die de slachtoffers hebben opgepakt, maar bijv. wél de parlementsleden/partijen die het huidige beleid goedgekeurd hebben en steunen).

De onontkoombare oplossingen zijn:
- onmiddellijke afzetting van het kabinet van de Balkende Ellende;
- zo mogelijk strafrechtelijke vervolging van de direct en indirect verantwoordelijken voor de 11 doden, maar ook voor de verdere slachtoffers van het Nederlandse wanbeleid, zoals degenen die het slachtoffer zijn geworden door bij het Congolese regime terechtgekomen stukken;
- onmiddellijke intrekking (met terugwerkende kracht) van de mensonwaardige wetgeving op het gebied van asielbeleid en een nieuwe asielwetgeving, waarin om te beginnen geen verschil meer mag worden gemaakt tussen politieke en economische vluchtelingen. Tenslotte proberen ook 'economische vluchtelingen' te ontkomen aan een onmenselijke politiek. Mensen die op grond van de huidige wet zijn uitgezet, moet alsnog het recht op een verblijfsvergunning in Nederland gegeven worden en ze moeten voor rekening van de Nederlandse overheid naar Nederland terugkeren.
- smartegeld voor de slachtoffers van het huidige wanbeleid.

Geen opmerkingen: