zaterdag 19 november 2005

Spoedcursus voor Balkenende: Wat is een rechtsstaat?

Balkenende is (net als anderen) kennelijk niet tevreden over de vrijspraak van Samir A. Bij wijze van verklaring van zijn onprettige gevoelens, voert hij aan: "Hij is op juridische gronden vrijgesproken." CDA-fractieleider Verhagen noemt de vrijspraak zelfs "onacceptabel".

Meneertje B., dat is nu juist het kenmerk van een rechtsstaat, wat Nederland volgens jullie nog steeds is. Iemand kan alleen veroordeeld worden op grond van een (al bestaande) wet. "Nulla pœna sine lege" heet dat in juristenlatijn.

Wat willen deze mensen nou eigenlijk? Een paar jaar geleden moest zonodig om ongerechtvaardigde redenen een oorlog begonnen worden (alleen al ongerechtvaardigd, omdat de aangevoerde redenen leugens waren) en toen die oorlog gewonnen was (althans... gewonnen?), werd gejuicht omdat Irak nu ook volgens moderne democratische beginselen geregeerd zou kunnen worden. En dan vinden ze het kwalijk dat een rechter in Nederland zich baseert op de Nederlandse wetgeving, in plaats van op het onderbuikgevoel van sommigen.

Ik wil best geloven dat Samir A. geen beste bedoelingen had, maar dat is op grond van de bestaande wetgeving nou eenmaal geen grond om iemand te straffen...

Geen opmerkingen: