dinsdag 1 november 2005

Toppunt van cynisme bij Haagse grutters

NOS Teletekst meldt vandaag dat het minus-terie van justitie familieleden van de door brand gedode 'illegalen' voor haar rekening naar Nederland laat komen en de kosten voor visum en verblijfkosten gedurende een maand betaalt. Familieleden wil in dit geval wel zeggen 'de naaste familie´.

Teletekst meldt verder dat 'als de familie het niet kan betalen [...] de staat een vergoeding [geeft]'. Uit de context meen ik te mogen afleiden dat het dan gaat om de kosten voor begrafenis of crematie, onverschillig of die 'hier is of in het land van herkomst'.
O, o, o, wat zijn we toch weer gul. Verondersteld dat de familie het wel zelf kan betalen, dan wordt kennelijk verwacht dat ze wel in staat zal zijn een begrafenis of crematie te betalen voor iemand die nog lang niet dood had mogen gaan.


Ik hoor trouwens geen woord over smartegeld, of zelfs maar over verontschuldigingen over zoveel medeplichtigheid aan de dood van deze elf mensen die alleen maar op zoek waren naar een beter leven.

In een ander berichtje van Teletekst wordt nog gemeld dat minus-ter Verdonk vindt dat het personeel op Schiphol de brand "heel adequaat" heeft afgehandeld en ze heeft het in de Kamer opgenomen voor het 'getraumatiseerde' personeel. Ik veronderstel dat ze hier verwijst naar de ene vaste kracht en de twee uitzendkrachten (zie mijn berichtje Slachtoffers van het regeringsbeleid van afgelopen zondag), die ten tijde van de ramp het complex met 350 gevangenen moesten bewaken.

Ze vindt het niet juist dat het personeel "aan de schandpaal wordt genageld". Daar kan ik het wel mee eens zijn: degenen die aan de schandpaal horen (en die eigenlijk radbraking en/of vierendeling verdienen zijn Verdonk, Donner en de hele rest van het Balkenkabinet. Zij zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor deze onschuldige slachtoffers!

Geen opmerkingen: